dimecres, 13 de desembre del 2017

1a participació al Consell Municipal de Benestar Social

Vàrem demanar formar part del Consell, es va acceptar la nostra demanda, i demà dimecres estrenem participació. La Lea (presidenta de l'ARFA) com a membre, i el Pep com a suplent.

Aquest és l'ordre del dia:


Avui dimecres 13, la Lea com a presidenta de l’ARFA i en Pep com a suplent, hem assistit al nostre primer Consell.

Presidia el Joan Vinzo, amb la colaboració de 2 tècnics municipals, 1 representant de grups polítics (PP) i 12 membres representants, d’organitzacions i associacions.

El total de membres sembla ser d'una quarantena. Al darrer Consell, a l'abril, hi participaren 8 representants d'organitzacions i associacions, més 2 responsables municipals i la presidenta d'aleshores, Isabel Martínez.

Després d’una presentació sorpresa dels Principis ètics i socials i una Guia per a la contractació municipal de serveis, s’han anat desenvolupant els punts previstos. Molt extensament el Pla Local de Inclusió Social, amb un powerpoint resumint el context, les problemàtiques i els eixos/àmbits d’actuació. Després, qüestions operatives referents al Pacte del Tercer Sector.

Buscarem documentació per anar entrant en la dinàmica del Consell ...

En acabar, nosaltres hem pogut presentar l’ARFA i el nostre recent constituït Consell de Participació, distribuint els dos tríptics, explicant les ganes de compartir l’experiència i, sobretot, de promoure iniciatives semblants en altres Residències per enriquir i empoderar les nostres actuacions. Hem suggerit que l’Ajuntament liderés alguna iniciativa per conèixer el panorama de les residències a la ciutat, i per animar possibles actuacions conjuntes.

En acabar, la tècnica municipal Asun Muñoz, cap del Servei de Benestar Social, ens ha acollit molt bé, oberta i interessada, i ens ha convidat a seure plegats, passat festes, per estudiar aquestes possibles actuacions.

Anem teixint complicitats poquet a poquet !

dilluns, 11 de desembre del 2017

Algunes dades sobre les residències a España

La Vanguardia publica avui un article que pot ser interessant, amb algunes dades significatives.

El pengem per anar veient per on bufen els vents !Mireu el requadre de baix: és una mica angoixant veure com els "buitres" capitalistes compren i venen com fèiem nosaltres, de petits, jugant al MONOPOLY. Ara, però, aposten sobre el benestar de la gent gran discapacitada i/o dependent.

Per als més interessats, la web de l'ACRA, l'Associació Catalana de Recursos Assistencials ...

dimecres, 29 de novembre del 2017

Junta de l'ARFA
Balanç de la primera reunió del Consell de Participació

La Junta de l’ARFA ens vàrem reunir dilluns 27 per fer un balanç d’aquesta primera reunió.

Vàrem recordar que havíem promogut la seva constitució, a més de la seva obligatorietat “legal”, després de gairebé dos anys de reunions gairebé sempre improductives amb la Directora. Somniàvem poder parlar dos o tres cops l’any directament amb el Gerent, que és qui pot decidir realment les millores, amb presència de les treballadores, per afavorir una participació efectiva de tots els concernits.

Les informacions econòmiques del gerent Dr. Cunillera, varen ser relativament acceptables, posant sobre la taula qüestions importants que haurem de tenir presents: la continuïtat de la contribució municipal i l’eventual increment de les quotes.

La Junta vàrem constatar, però:
 • la nula consideració de les nostres propostes de temes a tractar, sense explicacions. Entre d'altres, la qüestió de la coordinadora adjunta (ara secretària del Consell), va ser descartada;
 • el fet insòlit que la coordinadora adjunta representi les treballadores;
 • la delicada qüestió de la representació directa dels residents: la Direcció va fer aprovar en el reglament la designació de persones cognitivament autònomes, mentre que nosaltres havíem proposat aquelles que tinguin capacitat de participació efectiva i sense temors ...
 • l’actitud desinteressada del representant del Departament de la Generalitat, donant dades falses sobre els Consells i la passiva participació de la representant municipal;
 • el tractament tergiversador del tema de les ràtios de personal, derivant-lo cap a l’augment, cert, del grau de dependència dels residents;
 • la presentació formalista de la Directora del tema del voluntariat, repetint el què fa anys que sabem, i sense cap receptivitat a alguna iniciativa específica innovadora;
 • i la deslleial actitud de posar sobre la taula el tema del paviment del davant, a proposta d’un membre absent, després d'haver refusat sense justificació la nostra proposta per tractar-lo. La Directora va seguir en la seva actitud habitual, com si no anés amb ella, i va dir que en prendria nota i ens informaria.
Resumint, l’aspiració a fomentar la participació mitjançant el Consell és bona, però, a la pràctica, va resultar pràcticament formalista i molt poc útil. Semblaria que veuen el Consell com una obligació legal on cal fer passar algunes informacions, i punt. Vàrem quedar decebuts, desencisats i desilusionats: potser hi confiàvem massa, des de la nostra innocència voluntarista.

Haurem de repensar l’estratègia: probablement mantenir la nostra participació al Consell, esperant millors temps i protagonistes, però buscar iniciatives concretes i més efectives de tractar colectivament els problemes de tots.

Farem una mica de brainstorming abans de festes, i convocarem assemblea de l’ARFA passades les festes, a mitjans de gener.


dilluns, 27 de novembre del 2017

Els acords Ajuntament / Consorci sobre la Residència

A la primera reunió del Consell de Participació, el gerent Dr. Cunillera ens va parlar de la contribució econòmica municipal en suport de la Residència.

Hem consultat l'Ajuntament (tots aquests acords són públics ...) i hem obtingut el Protocol addicional al Conveni de 2012, signat el passat juliol de 2017. El Conveni de 2012 el vàrem comentar en una nota de gener de 2016: mireu-la aquí.
En les negociacions, el CSdM va presentar un Pla de Viabilitat a l'Ajuntament, que caldria conèixer. El demanarem a ambdues parts.

En resum, l'Ajuntament es compromet a seguir finançant la Residència fins el 2020 inclòs, amb un màxim de 90.000 euros l'any.dimecres, 15 de novembre del 2017

Resum de la reunió constitutiva
del Consell de Participació
14 de novembre de 2017

Vàrem rebre la convocatòria la nit abans, sense la meitat dels punts que havíem suggerit com a ARFA.

En la reunió de Junta del 25 d’octubre, havíem acordat, com preveu el Reglament, proposar uns temes a debat, per deixar-ne constància i facilitar la programació futura de les activitats del Consell. Volíem:
- fer una presentació del grups, i no només dels membres,
- la manca de personal i les ratios establertes per la Generalitat
- fer balanç de l’efectivitat del nomenament d’una coordinadora/adjunta,
- insistir en la reforma del davant,
- tornar a plantejar la pertinença del treball de la psicòloga,
- i divulgar els procediments i criteris per l’accés a places públiques.

Hi érem tots excepte la Núria Riera, familiar representant dels residents, que es va excusar per raons personals.
En representació de les treballadores, curiosament, fet una mica insòlit, hi havia la Inés, coordinadora adjunta a Direcció, i que exercirà la funció de secretària del Consell.
L’altre representant és la Olga Calle (TCAI, Tècnica en Cures Auxiliars d’Infermeria).
Per l’Ajuntament va participar-hi Maria Gil, cap de Secció a l’Agència d’Atenció a Persones amb Dependència,
i pel Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat, Salvador Coll (càrrec).

Es va aprovar el Reglament amb petits retocs formals. Només vàrem discutir la periodicitat de les reunions. El representant del Departament va proposar reduir el mínim de reunions a l’any: de les tres com a mínim que nosaltres havíem aconseguit, a una. Li vàrem explicar la història, explicant que d’aquesta manera garantíem 3 reunions l’any, i el redactat no es va tocar.

En el punt 4, el gerent del CSdM, Dr. Cunillera, va explicar la situació econòmica:
- l’Ajuntament va decidir una subvenció transitòria de 90.000 euros pel 2017, en comptes dels 130.000 convinguts fins el 2016.
- el dèficit previst per 2017 és d’uns 65.000 euros, d’unes despeses totals de 1’65 M€. El de 2016 havia sigut equilibrat, i el de 2015 es va tancar amb un superàvit d’uns 40.000 euros.
- el dèficit és degut als 40.000 euros de reducció de la subvenció i a increments en les despeses de personal.
- va posar sobre la taula el fet de què les quotes estan congelades des de fa 7 anys (?) i que potser caldrà revisar-les.
- tots vàrem convenir en què aquests anys han estat molt difícils, per la crisi econòmica i política, i que la situació actual fa planar dubtes sobre els propers anys.
- una possible via de recuperació seria, va insinuar, suscitar les donacions de gent amb molts diners ...

En el punt 5, constatar l’augment efectiu de la dependència, que genera una sobrecàrrega de treball. La Directora va acceptar que hi ha un dèficit d’una cuidadora a ple temps ... i va haver-hi consens en reconèixer l’esforç de les cuidadores, en general, en mantenir la qualitat dels serveis. El representant del Departament va explicar que les ràtios estan en procés de revisió, i és possible imaginar un augment en la contribució de la Generalitat per les places públiques. Va aprofitar per dir també que el seu Servei d’Inspecció emet uns informes seriosos i rigorosos. A l’ARFA en fem una valoració diferent ...

En el punt 6, la Directora va explicar els contactes interessants i útils amb la dietista del CSdM.

En el punt 7, la Directora va explicar el funcionament del règim de voluntariat en cooperació amb la Fundació Hospital, que organitza els candidats i aporta el suport administratiu i legal necessari.

En el punt 8, la Inés ens diu que la Núria li proposa parlar de la reforma del davant de la Residència. Ens sorprèn, perquè era un dels punts que l’ARFA havia proposat per aquesta reunió, que la Directora havia eliminat de l’ordre del dia, i que residents i nosaltres reivindiquem des de fa més de 3 anys ! La Directora i el Gerent ens diuen que cal perseguir el tema i convenir una solució amb l’Ajuntament.

La propera reunió del Consell es farà a finals de febrer.

diumenge, 5 de novembre del 2017

Resum de la reunió de Junta
25 d’octubre de 2017

(excuseu el retard en penjar aquest resum, però amb tot el què està passant aquests dies ...)

Ens vàrem reunir gairebé tots els membres de la Junta, per parlar especialment de la primera reunió constitutiva del Consell de Participació de la Residència. El 27 de setembre vàrem fer una Assemblea per designar els representants dels residents i de l’ARFA (llegiu la nota aquí). Després de diversos ajornaments, sembla que serà el proper dimarts 14 de novembre.

A la Junta, abans d’entrar en la preparació del Consell, vàrem comentar diverses disfuncions i accidents, amb caigudes i trencaments de cames, que ens fan pensar en la falta de cuidadores repetidament denunciada. Les famoses ràtios que tantes vegades hem discutit, amb quadres i números, amb visites i trucades al Servei d’Inspecció (nota), però que no aconseguim millorar.

Ens va semblar que cal fer una nota formal escrita al Servei d’Inspecció demanant un pronunciament clar sobre la situació. El juny de 2016 ens varen suggerir que miréssim de parlar-ne amb la Direcció. Rés no s’ha mogut, fins i tot sembla que ha empitjorat.

Aquest hauria de ser un dels punts principals de la propera i primera reunió del Consell.

Els altres temes a tractar:
- els menjars, comentant la reunió amb la dietista del passat 27 de setembre (resum), i les reaccions i propostes que, sembla, ens comentarà dijous vinent dia 9.

- els serveis mèdics, doncs seguim pensant que, vista l’experiència, caldria assegurar les 10 h/setmana previstos en les ràtios de la Generalitat;

- la reforma pendent del davant de la Residència per assegurar la circumvalació. La Junta, mentrestant, estudia organitzar algunes iniciatives festives: per exemple, una "encimentada" que anivelli les irregularitats de les llambordes;

- les funcions de la psicòloga: després de mesos i mesos de parlar-ne, no hem sabut veure l’interès pràctic d’aquesta professional, llevat, sembla, de tasques administratives. Comentem alguns informes rebuts darrerament i coincidim en que les valoracions són d’una utilitat molt discutible;

- la promoció del voluntariat, que és una via a reforçar.

- i altres temes que ja havíem considerat en altres reunions: els horaris de menjar i dormir, les maneres d’acompanyar i assistir els residents, els procediments i vies d’accés a les places públiques, la informació periòdica sobre la salut de cada resident, possibles mecanismes d’assegurança davant de pèrdues d’audífons o altres pròtesis ...

Des d’una perspectiva més general, a la Junta vàrem considerar que en aquesta primera reunió del Consell també hauríem de rebre informació econòmica sobre la Residència. La darrera que tenim és de maig de 2016, a punt de finalitzar el conveni amb l’Ajuntament (nota).

Finalment, també vàrem convenir en insistir en que seguim considerant que molts dels problemes podrien millorar-se o resoldre’s si hi hagués una direcció amb presència continuada: la solució de nomenar una adjunta/coordinadora, acceptada per l’ARFA en un gest de confiança, no sembla ser una solució efectiva.

I pel que fa a la nostra Associació, hem rebut una notificació de l’Ajuntament en la que se’ns informa del Decret d’Alcaldia de l’11 d’octubre, donant-nos d’alta al Consell Municipal de Benestar Social, composat per una quarantena de persones. Veurem.

dimarts, 10 d’octubre del 2017

L'extraordinari MAG FELIP

Diumenge passat, a la tarda, esplèndida actuació del Mag Felip a la Residència !
Hem de felicitar la promotora, la Montse, i demanar-li que el porti un cop al mes !
Capta l'atenció de la majoria de residents amb l'ajut de la seva companya, engresca tothom, els fa participar ... i petoneja totes les iaies !
diumenge, 8 d’octubre del 2017

l'ARFA a la 4ª Mostra d'Entitats de la Gent Gran

El passat dissabte 30 de setembre l'Ajuntament va organitzar una Mostra d'Entitats de la Gent Gran, a la Plaça de Santa Anna (abans Plaça de la Llibertat ...).
La nostra associació va ser-hi tot el dia, animant l'estand i informant a qui demanava informació !divendres, 29 de setembre del 2017

Reunió amb la dietista del Consorci
27 de setembre de 2017

Després de mesos de demanar-la, es va poder fer la reunió amb la responsable de les dietes a la Residència. La poca disponibilitat d’horaris va limitar probablement l’assistència de familiars: només hi varen ser la Lea, la Paquita, l’Anna, l’Amèlia i la Toñi (totes de la Junta de l'ARFA).

Va ser-hi la nostra Directora, la Pepa Quer i la Mireia Arús, responsable de las dietes del Consorci Sanitari del Maresme, del que forma part la nostra Residència.

La reunió es va centrar en temes relatius al servei de restauració: La Quantitat, la Qualitat i la organització del servei d’àpats.

La Mireia ens explica que hi ha tota una normativa a complir respecte al que fa als serveis dels àpats, que està controlada per la Inspecció i que, per tant, tot i que hi ha aspectes que ells modificarien no estan autoritzats per a fer-ho.

Respecte a la Qualitat observem:

 • Que hi ha alguns productes massa repetits i poc apetitosos com ara el filet de filàpia (o tilàpia ?).
 • La dieta triturada sovint s’aigualeix
 • El Pernil dolç alguns cops te un color groguenc
 • Les truites solen estar molt seques o recremades
 • El tipus de pa que es posa és poc tou i, per tant, difícil de mastegar. Res recomana un tipus de pa estil brioix.
 • La fruita sol ser molt dura i, per altra banda com que només la tallen per a la gent amb molta dificultat per pelar-la i tallar-la els residents no només es senten incapaços de menjar-la si no que deleixen veient con d’altres membres de la taula es mengen la fruita perquè els ha vingut tallada i pelada
 • Hi ha plats que agraden com ara a l’embotit del diumenge al vespre però que sovint no poden mastegar be el pernil perquè no està tallat i el pa te molta crosta.
 • Es suggereix mirar de portar alguns aliments tallats donat que algunes aliments resulten difícils de tallar i això fa que el resident abandoni el seu interès per menjar-lo
 • Es demana una mica mes de varietat amb les melmelades de l’esmorzar

Pel que fa a la Quantitat :

 • Hi ha residents que mengen prou be, però d’altres mengen menys quantitat i sovint es llença molt menjar. Es suggereix que es posi menys quantitat i es doni la opció a repetir si és vol més.
 • Pel que fa a la dieta es proposa que la dieta tova sigui més variada es a dir que no només hi hagi sempre la opció de filet de peix amb patates bullides i, per tant, es suggereix buscar alternatives de sabors i textures a la dieta.

En quant a l’Organització:

 • En general el servei te molta pressa i han poques oportunitats de diàleg sobre els àpats “ si ha agradat, si no, si ... vols que et talli una mica el pollastre etc. ...”
 • Si be és cert que hi ha un sentiment de impotència per part dels professionals, perquè saben que, encara que escoltin als residents, ells no poden fer res per modificar l’estil de dietes ni tampoc la organització dels àpats.
 • Aquells residents que tenen una total dependència, hi ha moments en que encara que no hagin finalitzat se l’emporten cap al llit.

La Mireia va prendre nota de les nostres queixes i suggeriments tot i que va insistir en que la inspecció els hi està al damunt i hi ha aspectes que no és poden modificar, com és ara assegurar que a cada resident si li dona el nombre correcte de calories vitamina proteïna etc.

Es va quedar que ens tornaríem a trobar d’aquí a tres setmanes a partir de la reunió, però no és va fixar el dia.

dimecres, 27 de setembre del 2017

Assemblea de tots per designar representants
al Consell de Participació


Tal com era convocada, ahir a la tarda vàrem fer Assemblea per designar els representants dels residents al Consell de Participació. Si no hi havia prou candidats voluntaris "eligibles", éren els familiars els qui podien ser designats.

Hi va haver algunes indecisions: la Inés, coordinadora en absència de la Directora, ens havia anunciat el 4 de setembre que (la direcció) ja havia designat una representant dels familiars, i, a l'Assamblea, la Directora presentava dos residents ja com a membres del Consell. Vàrem aclarir que era l'Assamblea qui designava, vàrem concentrar la llista de candidats per estalviar votacions delicades, i no va haver-hi cap problema !

Els 4 membres del Consell en representació dels residents i/o familiars seran:
- en Josep Serret, resident,
- la Enriqueta Bou, resident,
- la Núria Riera, filla de Jaume Riera,
- i en Pep Molsosa, fill de la Carme Pujal.

Per l'ARFA, la representant serà la seva presidenta, la Lea Cornellana, amiga/tutora de la Pepita.La data de constitució, prevista inicialment pel 3 d'octubre, va quedar en suspens tenint en compte la situació del país.

diumenge, 17 de setembre del 2017

Resum de la reunió de Junta
6 de setembre de 2017

Punts Tractats:

1.- Es revisa el contingut dels dos fulletons que ha realitzat el Pep i que presentarem a l’estand de les entitats d’Atenció a la Gent Gran el proper dia 30 de setembre. Tan el contingut del tríptic de l’ARFA com el del Consell de participació ens semblen adients. Es proposa que cada fulletó tingui un color de fons diferent. Es decideix posar un numero de telèfon de contacte en el fulletó que es refereix a l’ARFA per si hi hagués alguna persona interessada en el tema. En Zoilo mirarà la possibilitat de realitzar la impressió dels mateixos al mínim cost possible. Mirarem de fer un pòster per a la paret de l'estand.

Pel que fa a la presencia a l’estand, ens organitzem de la següent forma:
- de 11 a 13 hores, la Lea i l’Amèlia
- de 13 a 17 hores, en Pep i la Paquita
- de 17 a 20 hores, la Toñi i el Zoilo (de 18 a 20 hores)

Al mateix temps creiem oportú posar-los al plafó de suro que tenim pendent de penjar a l’entrada de la Residència. En Pep creu que te possibilitats de portar el plafó de suro i en Zoilo un caixonet per col·locar els tríptics.

2.- Respecte al tema de contactar amb la dietista, l'Anna comenta que ha demanat a la Inés que parli amb ella i que ens indiqui un dia que sigui de la seva conveniència per poder rebre’ns i nosaltres, els que puguem, ens adaptarem a la seva proposta.
La Inés comenta que la dietista està de vacances però que es posarà en contacte amb ella tant prompte torni, i li comunicarà la nostra demanda. En aquest sentit caldria que cada un de nosaltres fes aportacions i/o comentaris al grup per tal de tenir recollides totes les queixes, propostes i suggeriments a tractar el dia de la trobada.

3.- Respecte al tema de les ràtios, la Lea informa que la inspectora va dir que tenia pendent realitzar l’informe i ens va proposar 2 possibles dies de trobada però que vam desestimar no veient l’operativitat d’aquesta possible trobada.
Es proposa fer un replanteig de les tasques a realitzar en front a quest tema.

4.- Es comenta la notificació feta per la Inés de la representació d’un familiar que desconeixem, com a membre representant en el Consell de Participació.
Considerem que tant els usuaris com a familiars tenen que ser escollits democràticament i proposarem a la Directora que convoqui una assemblea de residents i familiars a on es puguin presentar les persones que vulguin participar en aquest consell i aquestes siguin escollides per votació de familiars i usuaris.
La Lea es posarà en contacte amb ella a partir del dia 17 d’aquest més amb la finalitat que es pugui portar a terme una convocatòria i la posterior trobada a fi i efecte que per el dia del consell estiguin tots els vocals escollits.

5.- Es comenta de nou la representativitat d’un membre de l’ARFA al consell, i s’acaba decidint que seria bo que fos la presidenta de l’ARFA, la Lea, la que ens representés, mentre que alguns membres com ara el Pep, la Toñi, i el Zoilo (pendent de proposar-li) es presentin com a candidats a la Assemblea. Considerem que en Pep seria el primer candidat a ser votat donat que coneix be el recorregut històric de la nostra associació.

6.- Es proposa confeccionar un llistat de temes a treballar en la propera reunió del Consell. El Pep farà una proposta a temps per a que els puguem comentar.

Acabem la reunió sense fixar data per a la propera

dilluns, 7 d’agost del 2017

Resum de la reunió de la Junta
31 de juliol del 2017

Punts Tractats:
 1. La participació al Consell de Participació de centres: Residència i Centre de dia Sant Josep CSdM. El primer Consell es celebrarà el proper dia 21 de setembre: el Pep proposa una presentació de l’evolució de la nostra associació fins el moment, i del procés de gestació del Consell. El Pep accedeix a ser el representant de l’Arfa en aquesta reunió. ( i li agraïm molt !!!) També es considerà important presentar tots aquells punts que no estan resolts com ara el tema de les ràtios, les llambordes etc. En farem un llistat . La Toñi s’encarregarà de conèixer quins seran els residents que participaran al Consell amb la finalitat de que les places vacants quedin cobertes pels familiars
 2. Es comenta la dificultat per a gestionar el tema del voluntariat via consorci...... s’hauria d’intentar captar-ne més. Pensem que podríem fer una presentació inicial el dia que presentem la nostra associació a l’Estand de la residencia el dia de L’agrupació de Residencies de Gen Gran que es realitzarà a la rambla.
 3. Es proposa també realitzar un fulletó informatiu per presentar a l’Estan. El Pep ens prepararà un disseny.
 4. Consell Municipal de Benestar Social : La Lea confirma que l’ARFA està inscrita al Registre Municipal d’Entitats registrada al consell Municipal i s’espera resposta a la sol·licitud de fer part del d’estar registrats al Consell Municipal de Benestar Social
 5. Ràtios: La Lea esta pendent de posar-se en contacte amb la Sra. Cristina Reyes, que és la inspectora de residencies de la generalitat que recentment va realitzar la inspecció a la Residencia, per tal de tractar el tema de la deficiència d’hores de cobertura assistencial actuals.
 6. Pel que fa al tema del menjar malgrat a la darrera reunió es va comentar amb la Pepa alguns temes relacionats no s’ha detectat cap canvi. Sembla que l’horari de la dietista per tenir una reunió amb nosaltres es inamovible. L’Anna es posarà en contacte amb la Inés per tal que programi una reunió amb la dietista el dia que resulti més convenient per a tothom
 7. Queden per una mica mes endavant dues propostes: Reprendre aconseguir una possible subvenció col·laboració de Caixabanc i explorar possibilitats de cooperació una tasca més de tipus comunitari amb la Sra. Montserrat Vilalta, directora de l'Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa del TecnoCampus, Universitari de Mataró qui es va oferir a col·laborar d’alguna forma amb la nostra associació.
 8. Finalment es comenta la qualitat de la tasca realitzada per la terapeuta ocupacional Montse Roure i pensem que com associació li farem arribar la nostra satisfacció i felicitació.
 9. Es proposa disposar d’un tauló (de suro per exemple) que podria estar situat a l’entrada al tros de la paret que hi ha entre l’obridor de la porta i la manega dels incendis . La mida ideal seria d’uns 50 cm x 50cm.

S’acaba la reunió sense fixar una data per a la propera de reunió.

dimarts, 18 de juliol del 2017

Imatges Assemblea sobre el Consell de Participació
18 de juliol de 2017


Proper Concert del Cor de la Residència !


Resum de la reunió amb la Directora i la Coordinadora
13 de juliol de 2017

Membres de la Junta de l'ARFA ens vàrem reunir amb la Directora i la Coordindora de la Residència, i vàrem parlar de:

1.- Constitució del Consell de Participació de la Residència: S’acorda celebrar una assemblea amb els residents el proper dimarts dia 18 de juliol a les 18 hores per tal d’informar de la creació del nou Consell de Participació. La idea és exposar als residents l’existència d’aquest nou consell i convidar-los a que participin en el mateix. Han de sortir un màxim de 4 candidats.
No obstant no es pretén que sigui en aquesta assemblea que surtin propostes, si no que, es considera necessari que la gent que mostri interès pugui comentar i deliberar la seva possible participació amb l’ARFA, la família o personal qualificat del centre.
La idea és celebrar la primera reunió de Consell a finals del mes de setembre d’aquest any, probablement el dia 21. La Directora ens comunica que de la Conselleria de la Generalitat han confirmat la assistència i participació en el Consell.

2.- Acompliment de les ràtios de personal assistencial: es comenta que hi ha un dèficit en l’acompliment de les ràtios proposades per la Conselleria de Benestar de la Generalitat. La Directora reconeix que no tot està cobert, però indica que els números que li presentem no coincideixen amb els que ella té. Es compromet a actualitzar i facilitar la plantilla de personal i les ràtios actualitzades. No obstant reconeix que falta personal però que tot i que realitza gestions per a aconseguir la cobertura d’aquest dèficit, no sempre obté els resultats esperats.
Els membres de la junta de l’ARFA decideixen emprendre accions properament fins a aconseguir la cobertura assistencial que es requereix, atès que cada cop hi ha més gent amb mobilitat reduïda i manca d’autonomia per a les activitats bàsiques de la vida diària, i que les revisions de grau sovint no és corresponen a la realitat.

3.- Condicionament dels accessos de la part del davant de la Residència, per millorar de la mobilitat dels residents: sembla que arreglar el pati suposa una suma de diners que no és disposa ... Els membres de la Junta de l’ARFA insisteixen en què faran les accions necessàries per tal que sigui viable.

4.- Les dietes i/o àpats a la residencia: la directora ens comenta que la dietista no pot assistir a les reunions a les hores de la tarda en que l’ARFA és reuneix. Es comenten a la direcció algunes de les deficiències que observem respecte als temes del menjar algunes d’aquestes son:
 • la dieta tova a mida que es va donant perd consistència
 • hi ha aliments que tenen una textura difícil de menjar pels residents, com ara alguns tipus de fruita, que resulta ser massa dura per que la puguin tallar ells mateixos i fins i tot mastegar.
 • es demana que es serveixin menys quantitat de menjar als plats per evitar que s’hagi de llençar, o que els residents s’incomodin davant el sentiment de veure que no poden menjar tant. De tota manera, cal facilitar que puguin repetir si consideren que tenen més gana.
La directora ens informa que està previst passar un qüestionari als residents per identificar més deficiències i fer propostes de millora.

Els membres de l’ARFA demanen poder disposar del resum econòmic corresponent a l’any 2016.

S’acaba la reunió pendent de fixar definitivament la data per a la primera reunió del Consell de Participació de la residència.

dimarts, 27 de juny del 2017

Reunió amb el Gerent
per concretar el Consell de Participació

Avui dimarts 27 ens hem reunit la Junta de l'ARFA amb el Gerent del CSdM i la Directora per mirar d'acordar el reglament del Consell de Participació de la Residència i Centre de dia.

Es van revisar els diferents punts que proposa la Llei catalana de Serveis Socials (2007) i el Decret que la desenvolupa (2009), i algunes propostes de millora del contingut fetes per l’ARFA per tal d’adaptar-lo a la realitat del nostre centre.

En línies generals el conjunt de participants hi van estar d’acord amb el redactat i les propostes fetes, excepte en alguns punts que l’Arfa havia proposat modificar, com ara la descripció i concreció dels participants i la presidència del consell.

En quant a les vocalies representades per les persones usuàries es va valorar la necessitat de que aquestes foren cognitivament autònomes però tenim experiència que en general aquestes manifesten certs temors respecte a possibles conseqüències en el tracte posterior.

Es va deliberar sobre la validesa i el compromís dels acords. La discussió es va centrar en si el consell només és deliberatiu o si les decisions preses per aquest son vinculants ...

Es va tancar la reunió concretant:
 • la data del 13 de juliol a les 18 hores per a la realització d’una nova reunió amb la Direcció del centre i la Junta de l’ARFA, a fi d’organitzar ...
 • una Assemblea de Residents i Familiars, en data 20 de juliol del 2017, per tal d’informar-los de l’existència del consell i determinar quins seran els membres que hi participin a la vocalia del consell en qualitat de persones usuàries.

Es pot dir que el to de la reunió va ser cordial però el membres de l’ARFA vam haver de cedir davant de la no acceptació d’algunes de les nostres aportacions com ara la persona que hauria de afrontar la presidència del consell o la execució de les decisions preses.

En definitiva, es va tractar d’un acte molt formal on es va mostrar poc interès per part de la gerència sobre les nostres preocupacions i pel desenvolupament de les nostres intervencions. Considerem que tot i que l’objectiu de la reunió s’havia acomplert, hagués estat be un gest en aquest sentit.

El Reglament adoptat, segons la Directora, és accessible i descarregable [ aquí ]

dilluns, 26 de juny del 2017

Nou Pla Estratègic de la nostra organització "mare" ...

El Consorci Sanitari del Maresme (de qui depèn la nostra Residència), acaba d'adoptar un Pla Estratègic pel període 2017 - 2020. Es pot consultar anant a la web del CSdM o directament [ aquí ].


Sense entrar en valorar les formes ni el contingut general, el Pla, que té com a eslògan principal "En Ruta", està estructurat en:
- 7 objectius estratègics,
- 32 projectes que els desenvolupen,
- i un total de 150 propostes concretes.

La nostra Residència, malgrat ser un servei específic del CSdM no hi surt citada.

De tota manera, hi ha alguns projectes que, d'alguna manera, ens concerneixen:
diumenge, 25 de juny del 2017

Botifarrada a la Residència

A la Residència s'organitzen força activitats. Poc a poc, el grup d'informàtica dels residents va penjant-ne fotos al seu blog. Mireu-les aqui !

La Toñi ens explica que dijous passat, 22 de juny, van celebrar al pati de la residencia una gran botifarrada. Després, a les 16 h, va cantar la Coral de la Residencia de la Gatassa, que va estar molt bé. Van cantar cançons conegudes per els nostres residents. Entre elles, la coneguda "Bella Lola", amb els clàssics mocadors, "El meu avi", "Quan jo tenia pocs (4) anys el pare em duia a la barca"... etc.Després del concert, van donar cava i coca. Després la tradicional tirada de petards. I cremada de bengales. Va ser una tarda molt calorosa per la calor com per el disfrute dels avis.

També el diumenge passat dia 18 a la tarda, va venir a cantar una altra coral, la de l'escola Montserrat Solà, i també va ser una tarda molt distreta. Van cantar cançons d’arreu del mon.dilluns, 19 de juny del 2017

Nota pel Gerent
després de l'Assemblea

L'endemà de l'Assemblea general, vàrem enviar una nota al gerent, Dr. Cunillera,
excusant-nos per distreure'l de problemes probablement més importants,
però insistint en que


dissabte, 10 de juny del 2017

Una Assemblea per sorpresa ...

Dos o tres cartells ben vermells anuncien que dijous 15 de juny, a les 17h00, hi ha Assemblea de residents i familiars a la Residència.

Des de fa mesos, estem intercanviant idees i propostes amb el Gerent i la Directora, per constituir un Consell de Participació que la Llei Catalana de Serveis Socials va fer obligatoris des de l’any 2009. El Gerent, el gener, va reconèixer el desconeixement de la norma, i es va comprometre a endegar de forma immediata un procés per a constituir-lo.

Vàrem rebre una primera proposta de Reglament el passat 11 de maig (quatre mesos després de la nota del Gerent), i de seguida, abans d’una setmana, vàrem valorar-la i en reunió de Junta vàrem consensuar una contra-proposta al Gerent enviada el mateix 17 de maig.

Davant el silenci habitual, el 31 de maig vàrem fer un mail al Gerent proposant una reunió a mitjans de juny. L’endemà, un mail de la Directora ens enviava la seva reacció a la nostra proposta, però deixant per a més endavant la reunió amb nosaltres, a l’espera, deia, de contactar el Departament i l’Ajuntament “quant a la seva representació”.

És en aquest context que, sorpressivament, la Directora convoca una Assemblea de tots els residents i familiars.

En un procés obert per mirar de concertar noves maneres de participar, obligades per la Llei, retardat un i altre cop, la Directora fa aquest gest sense dir-nos res, sense cap respecte al nostre treball i propostes, menystenint-nos un cop més. No és de bona educació i denota una certa incapacitat a gestionar grups de persones. No se sap quin ordre del dia té l’Assemblea, de quins temes hem de tractar. Probablement la Directora pensa en una Assemblea tradicional, com les que feia fins que uns quants familiars vàrem aixecar el dit a primers del 2015.

Al marge de les divergències pel que fa al Reglament, que estem mirant de consensuar, aquesta actitud de la Directora, decebedora un cop més, confirma la poca voluntat que sembla tenir per promoure i facilitar una participació oberta i responsable a la Residència.

Per això exigíem que el Consell fos presidit pel Gerent. Per no seguir perdent el temps.
Mirant les notes al blog, es veu la quantitat de temes que tenim sobre la taula, des de fa mesos, sense cap indici de moviment de part de la Pepa Quer.

Necessitem un interlocutor vàlid, capaç d’assumir compromisos.

dissabte, 27 de maig del 2017

dissabte, 20 de maig del 2017

Reunió de Junta sobre el futur Consell de Participació
del 17 de maig 2017

Des de les primeres reunions per constituir l'ARFA, parlàvem de la necessitat de formalitzar la participació al sí de la Residència. El desembre de 2016, havent descobert la Llei que ens recolzava, vàrem demanar formalment al Gerent de constituïr el Consell de Participació previst per la Llei de 2007. Mireu el resum de la reunió amb el Gerent [ aquí ]

Després de diversos intercanvis, El Dr. Cunillera, gerent, via la Directora, ens va enviar una proposta de Reglament per constituïr el Consell de Participació de la Residència (el passat 11 de maig de 2017).

Després de llegir la proposta, de redactar un esborrany amb esmenes i afegits, de diverses consultes virtuals (mails i whatsapps), i d'una reunió de Junta dimecres 17 de maig, hem consensuat la nostra contra-proposta [llegiu-la aquí ].

Volem clarificar l'objecte del Consell, les seves funcions i composició, i les condicions d'organització i funcionament.

Pensem que hi pot haver consens en gairebé tot, i només dos o tres punts necessitaran concertar diferències:

- el president: la proposta de Gerència és que el president sigui la Directora, i nosaltres volem que sigui algú "amb capacitat efectiva per assumir i concertar canvis o millores", és a dir, el propi gerent del CSdM;

- el nombre de reunions per any: la proposta de Gerència és que siguin un mínim de dos per any, i nosaltres voldriem que fossin mínim 3, per generar una dinàmica efectiva de participació.

A primers de juny ens hauríem de reunir plegats per mirar de concertar el Reglament definitiu i començar a treballar.

dijous, 27 d’abril del 2017

Reunió de la Junta de l'ARFA
26 d'abril de 2017

Ahir dia 26 ens vàrem reunir la Junta i vàrem tractar aquests temes:

1/ la constitució del Consell de Participació de centre, que el Gerent del CSdM va acceptar a primers de gener 2017. Dels contactes amb ell (Dr. Cunillera), i amb la Directora, sembla que ja tenen un projecte de Reglament. Ens l’han de passar per poder estudiar-lo i consensuar el projecte definitiu, d’acord amb el què preveu la normativa. Esperem doncs que ens passin aviat la seva proposta.

2/ els comentaris i reaccions de diferents residents i familiars que han tingut incidències aquestes darreres setmanes: la medicació mal preparada de la mare del Zoilo, l’accés amb vehicle a la Residència quan la Muralla és tallada al trànsit, el control de les sortides més tard de les 9 del vespre, l’assegurança per pèrdues d’audífons o de dentadura postissa ... Decidim fer una nota a la regidora de mobilitat, Núria Moreno, demanant que informi els policies locals de la problemàtica.

3/ els contenidors de la Muralla, baixant a l’esquerra, davant de la parada de taxis, continuen molestant, dificultant sovint el pas, són bruts i fan pudor. Hem d’insistir davant els serveis municipals ...

4/ a la darrera assemblea, molts familiars es varen queixar del menjar. Alguns menús semblen inadequats, i en ocasions estan cuinats de manera poc “apetitosa” ... Decidim demanar a la Directora que organitzi una trobada amb la Dietista per intercanviar impressions. Com també hi ha pendent (de fa més de 6 mesos ...), la trobada amb la psicòloga, proposem que la Directora organitzi una trobada conjunta (+/- 30’ cadascuna), oberta a tothom, en horari convenient per a residents i familiars.

5/ malgrat que apreciem, en general, un millor ambient de treball, tenim la impressió de què falta personal. Caldria verificar de nou les ràtios vigents respecte dels que preveu el Departament d’Afers Socials i Família de la Generalitat. Ho vàrem fer el juny de 2016 [mireu aquí ], quan vàrem anar a verificar-les al Servei d’Inspecció i Registre del Departament. Demanarem les dades actualitzades a la Directora, i, eventualment, podríem tornar a demanar al Servei d’Inspecció que ens ajudi a clarificar la situació.

6/ continuem esperant notícies de la reforma dels accessos de la part del davant de la Residència que dóna a la Muralla. Sembla que els responsables de manteniment del CSdM han fet un projecte (fa mesos ...), i que ara cal que els Serveis Municipals donin el seu acord. Informalment, hem intentat contactar amb responsables d’aquests serveis, sense èxit. Seguim esperant ... i fa més de 2 anys.

7/ la Lea ens informa que ja estem efectivament inscrits al Registre Municipal d’Entitats (amb el n. 825), i que ara ja podem manifestar la nostra voluntat de formar part del Consell Municipal de Benestar Social, com ja anticipàvem a la reunió de Junta del passat mes de març [punt 4, aquí ].

No vàrem poder parlar del projecte d’estudi subvencionat per la Caixa, ni d’activitats de difusió de la nostra experiència que alguns ens demanen ...

dijous, 6 d’abril del 2017

Resum 3era Assemblea de l’ARFA
5 d’abril de 2017

Ahir vàrem reunir-nos en Assemblea al Centre de Dia.
Una vintena de familiars, amics, i una resident, tot i que sembla que l’hora no acaba d’anar bé a tothom ...

Tenim una llista de residents actualitzada, i hem pogut constatar que en el període novembre 2015 / març 2017, hi ha hagut unes 16 baixes i altes, és a dir, un 20% anual ...

Per això és important la tasca del Zoilo, que truca una per una els familiars i amics que han entrat a la Residència per informar-los del què fem i de la convocatòria de l’Assemblea. Segons ell, la majoria està contenta de la trucada i de que hi hagi una associació com la nostra que vetlli per la millora del bon-residir dels residents.

Vàrem ser una vintena (familiars, amics i una resident), amb tota la Junta, exceptuant el Marcel Puebla (la seva mare va morir fa uns mesos), i el Rafael Vives, que va decidir presentar-nos la seva dimissió.

Com la majoria eren familiars/amics de nous residents, vàrem fer una mica d’història i de balanç de l’ARFA en aquests 18 mesos de vida que tenim (novembre 2015/abril 2017). Especialment del fet que ja tenim Estatuts, ja estem inscrits al Registre Municipal d’Entitats i properament demanarem formar part del Consell Municipal de Benestar Social.

Vàrem repassar una mica els temes pendents: Direcció, encara (està per veure l’eficàcia del nomenament de la coordinadora), Serveis mèdics, encara, reformes al davant, constitució del futur Consell de Participació de la Residència ... tot i que, en general, hi ha un ampli consens en considerar que l’ambient general a la Residència ha millorat molt, que les tardes i matins hi ha força activitats amb una participació molt acceptable.

Els participants varen tornar a insistir en altres temes: els menjars són bons però insulsos, el pa podria ser més petit i mengívol, els pastissos d’aniversari podrien reconvertir-se, cal millorar el tracte respectuós als residents, es segueixen perdent de tant en tant aparells bucals i audífons. Va sortir la idea d’estudiar si seria possible establir una assegurança per aquestes pèrdues ...

En trucada de la mateixa tarda, el gerent del CSdM, el doctor Ramon Cunillera ens informa:
- que les obres del davant tenen un projecte que sembla ambiciós (ampliar la sala d’estar !), però que estaria pendent dels permisos municipals,
- i que té molt d’interès en constituir aviat el futur Consell de Participació, que permetrà consolidar i fer més efectives les trobades entre gestors i usuaris de la Residència.

Finalment, alguns dels participants van mostrar-se predisposats a colaborar en les activitats de la nostra Associació, el què ens reconforta a tots plegats ! Com era tard i plovia, vàrem oblidar la foto del simpàtic grup !

dijous, 23 de març del 2017

Reunió de la Junta de l'ARFA
22 de març de 2017

Ahir a la tarda/vespre ens vàrem reunir primer amb la Lea i després amb la resta de membres.

1/  Coincidim, en general, que l’ambient i les activitats a la tarda han millorat força.


2/  Decidim convocar una Assemblea d’associats, tenint en compte els canvis anunciats en la direcció de la Residència (amb la incorporació de la Inés a funcions de coordinació, quan la Directora no hi és), considerant que hi ha hagut força altes de nous residentes/residents i algunes baixes malaurades, i que hi ha perspectives de canvi en el Reglament de Règim interior (amb la constitució del Consell de Participació que preveu la Llei des de 2009).

La darrera Assemblea va ser el 8 de setembre de 2016: el resum el podeu llegir clicant [ aquí ].

Els temes a tractar seran aquests:
 • comentaris sobre canvis en la Direcció/Coordinació
 • encara pendents: el menjar, l’atenció mèdica, el paviment del davant
 • recollir reaccions i suggeriments sobre aquests i altres temes
 • fer balanç de tot el què hem fet i aconseguit des de la nostra Associació
 • propostes de la Gerència del Consorci Sanitari del Maresme sobre el futur Consell de Participació
 • ... i mirar d’incorporar més gent a la Junta !

El Zoilo insistirà a la Directora per obtenir una llista ben actualitzada de tots els residents, i farà trucades informatives als nous residents sobre l'ARFA i la propera Assemblea.


3/  Complementàriament, la Junta espera que el nou Consell de Participació faci més eficaç i efectives les nostres reunions. Darrerament, tenim la sensació de que les reunions amb la Directora serveixen per ben poc. En el futur, amb la presència (entenem) del Gerent, de representants de les treballadores i de l’Ajuntament, 3 o 4 cops l’any, la participació, l’intercanvi d’idees, valoracions i propostes, hauria de ser més rigorosa i aportar més resultats concrets.

El Gerent, ens va comunicar el gener passat (nota) que “endegarien de forma immediata un procés per la constitució d’aquest Consell ... i ens constituirem a través d’aquest òrgan de participació ordinari que substituirà als existents fins el moment”. Mirarem de contactar-lo informalment per veure com ho tenen ...


4/  Estàvem a l’espera de que l’Ajuntament confirmi la nostra inscripció al Registre Municipal d’Entitats. Però avui dijous per telèfon confirmem que ja estem inscrits, i que ara podem formalitzar una demanda per a formar part del Consell Municipal que considerem més oportú: CM de la Gent Gran o CM pel Benestar Social.


5/  Possibilitats d’obtenir algun tipus de suport a la nostra activitat com a ARFA. El desembre passat, vàrem tenir una entrevista amb la responsable de l’Obra Social de la Caixa, a Mataró, per explorar-ho. Li vàrem enviar una primera proposta, que ens va valorar positivament, però demanant més concreció en els objectius. Hem fet una proposta més concreta (mireu-la clicant aquí), i ara hauríem de parlar-hi de nou. Però, abans, volem explorar possibilitats de liderar el projecte. L’Anna Novellas hi pensa, i, d’altra banda, parlarem amb la Montserrat Vilalta, Directora de l’Escola Superior de Ciències Socials y de la Empresa, al Tecnocampus.

dilluns, 27 de febrer del 2017

Resum de la Reunió mensual amb la Directora
23 de febrer de 2017

Després de festes i d’algunes incidències personals, dijous 23 de febrer vàrem fer la reunió periòdica mensual amb la Directora de la Residència. Prèviament, la Junta s'havia reunit per preparar l'ordre del dia. Malgrat els temes pendents, en general, molts tenim la impressió de què s’han produït millores i de que ha millorat l’ambient de treball a la Residència.

Vàrem proposar a la Pepa el següent ordre del dia:

1/ els temes prioritaris:
- novetats pel que fa a la direcció continuada,
- constitució del Consell de Participació,
- presència del metge d’acord amb la ràtio del Departament TAFS.

2/ els diversos temes pendents:
- reforma de la part del davant que dona a la Muralla
- treball de la psicòloga
- qüestions dietètiques
- iniciatives de voluntariat després dels contactes amb la Fundació Hospital

3/ altres idees que han anat sorgint darrerament:
- separació de la sala gran per fer compatibles dues activitats
- condicions de prestació del servei de la podòleg
- accessos a la Residència (codi d’entrada ?),
- obertura de la vidriera al costat de la tele encerclant la terrassa.


A la reunió, la Directora ens va informar que la Inés, infermera, amb més hores de dedicació, exercirà de responsable coordinadora quan ella no hi sigui.
Pel que fa el Consell, cap paper sobre la taula, tot i que han fet reunions preparatòries amb el personal. Deixa clar que serà el Gerent qui decideixi el reglament. Suggerim delicadament que, atès l’objectiu, seria convenient que poguéssim dir-hi alguna cosa ...
Tornem a discutir sobre la presència del metge (10 h/setmana segons la ràtio oficial), però continuem en el mateix desacord de fa molts mesos.

Dels altres temes en parlem com sempre: potser sí, potser no, ho estant movent, ho estudiaran, s’ha d’anar treballant i millorant, poc a poc ... tot i que varen sorgir algunes millores relativament concretes:
- possibilitat d’utilitzar el Centre de Dia com a lloc de visita dels familiars,
- utilitzaran braçalets electrònics per alertar de sortides no convenients d’alguns residents
- està en estudi l’ampliació del menjador i, potser, de la sala gran, desplaçant les actuals vidrieres.

Vàrem informar la Directora que tenim intenció de convocar una reunió de residents i familiars de seguida que puguem,
per informar els nous de les nostres activitats, per fer balanç de les millores i per recordar els temes pendents.

dimecres, 11 de gener del 2017

El gerent del CSdM ens dóna una mica d’esperances

El Dr. Cunillera, gerent del Consorci Sanitari del Maresme, ha respost, aquest dimarts dia 10, a la nota que vàrem enviar-li el dia 21 de desembre, abans de festes.

Li parlàvem, encara, de la Directora i dels Serveis Mèdics, i també d’un Consell de Participació de Centre previst per la Llei.

En la seva resposta, ens diu que la promoció d’una coordinadora amb funcions de suport a la direcció es farà dins d'aquest mes de gener, i pel que fa a la participació, reconeix que no coneixien la norma sobre els Consells de Centre, i que endegaran de manera immediata un procés per la constitució d’aquest Consell.


Agraint la seva resposta ràpida i precisa, li hem demanat, atesa la seva finalitat, de treballar plegats en el procés de configuració i posta en marxa del futur Consell de Participació.


Aquí teniu la resposta del Gerent: