dimarts, 22 de desembre de 2015

Resum de la reunió amb els regidors Vinzo i Martínez
de dilluns 21 de desembre

Ens varen rebre un cop més de manera cordial, oberta i amable.

Per començar, varem explicar un cop més problemàtiques concretes que justificar les nostres demandes: més direcció, més serveis mèdics, més capacitat assistencial. Ens va semblar que les veien amb un cert escepticisme ...

Però, molt sintèticament, el què ens varen dir respecte del punt 3 (qui mana) és:
  • que l'Ajuntament no té competències en aquest àmbit;
  • que l'Ajuntament cedeix el local, dóna una subvenció anual i assegura el manteniment de l'edifici i l'entorn residencial ...
  • però que la Residència, de fet, és un servei més del CSdM;
  • i que ells poden vehicular les nostres reflexions i propostes via el Consell Rector on hi ha tres representants municipals: ells dos i l'alcalde.
Pel que fa a informació (relacions contractuals, convenis, pressupostos ... punts 1 i 2), ens varen ensenyar un conveni del 2012 i els darrers pressupostos, però no en varem poder obtenir una còpia. Ens suggereixen utilitzar un formulari de demanda que és a la web del CSdM. Ho hem fet el mateix dilluns a la nit. I haurem de buscar un canal semblant a la web municipal ... tot i que, de fet, ja ho havíem demanat a la Jornada Participativa del 14 de novembre, i en els mails previs als regidors. Sense resposta ni confirmació de recepció.

Sort que tenim una Llei de Transparència i Bon Govern, i que el nou govern municipal declara que vol basar la seva actuació "en el diàleg i la participació ciutadana, amb una gestió moderna i transparent, i que qualsevol demanda d'informació per part dels ciutadans sigui resposta de forma ràpida, completa i obligada ..." (AGpPM/2015-2019, punts I.8.I i II)

Pel que fa el darrer punt (4), modificar el Reglament de Règim intern depèn només de Gerència, a ratificar, suposem, pel Consell Rector ...

Vàrem suggerir que l'Ajuntament fes actuacions proactives, clarificadores de la situació de les residències a Mataró, sense èxit. Suggereixen que parlem amb un voluntari de la Residència de la Gatassa que diuen que ho fa molt bé ...

Finalment, sembla que una via possible de participació seria que l'ARFA fes part del Consell de Benestar Social i del de la Gent Gran. Quan tinguem els Estatuts legalitzats, demanarem entrar-hi.

A més de cuidar i atendre els nostres familiars i amics residents, de les nostres activitats i treball, haurem de fer peregrinació administrativa i procedimental per intentar obtenir informació, mentre ens prediquen que tenim el deure d'estar ben informats per poder participar responsablement.

Ho intentarem, malgrat tot.

divendres, 18 de desembre de 2015

Per l'entrevista amb els regidors municipals
el proper dilluns 21 de desembre

Per preparar la reunió, i per mirar d'anar al gra, vàrem enviar aquest mail als regidors Joan Vinzo i Isabel Martínez:

Joan, Isabel,
ja tenim concertada l'entrevista amb vosaltres pel proper dilluns 21 de desembre.

Malgrat que anem consolidant la nostra Associació i clarificant coses amb la Directora, tenim la impressió de que tot va molt poc a poc ...

Hauran passat gairebé 5 mesos des de la nostra entrevista inicial, el 29 de juliol, hem parlat dues vegades amb el Gerent, hem participat a la Jornada Participativa del 14 de novembre ...

Ens agradaria doncs, que a la propera reunió del 21 amb vosaltres poguéssim clarificar algunes qüestions bàsiques que ja us vàrem avançar el juliol i que vàrem concretar a la Jornada Participativa:

1/ el detall de les relacions contractuals entre Ajuntament i CSdM,

2/ el pressupost anual detallat d'ingressos i despeses: sense informació útil no hi pot haver implicació/participació responsable i efectiva ...

3/ saber qui mana, i amb qui hem de parlar dels temes que van més enllà del dia a dia;

4/ modificar els reglament de règim intern per racionalitzar els òrgans i procediments de participació;

Amb la Directora i el Cap dels Serveis de Geriatria del CSdM hem parlat de les nostres 3 "reivindicacions" bàsiques:
- una direcció per més present i continuada,
- uns serveis mèdics més ben organitzats, amb maneres més efectives de seguiment dels residents i d'intercomunicació amb les responsables,
- i, en general, disposar dels recursos assistencials adequats.

Malgrat la seva predisposició, no sembla que hi hagin massa bones perspectives.
En qualsevol cas, encara no tenim la informació concreta per poder avaluar responsablement la situació i fer, eventualment, propostes raonables i factibles.

Tant de bo el dilluns 21 puguem concretar i avançar !

Gràcies en nom dels promotors de l'ARFA

divendres, 11 de desembre de 2015

Acords de la reunió de promotors
d'ahir dijous dia 10.12.2015

Ahir varem reunir-nos d'una manera "esglaonada" uns quants promotors, i varem considerar el següent:

- muntar l'assemblea constituent exigeix una promoció adequada i assegurar tenir les formalitats ben clarificades. Per tant, ens va semblar una mica precipitat convocar-la per aquest dijous dia 17 de desembre;

- posposar-la fins el gener ens permetrà disposar de la informació que la Directora ens ha de facilitar,
i conèixer la posició sobre la Residència dels regidors Vinzo i Martínez, amb qui tenim previst veure'ns aquest dilluns 21.

Per tant, el calendari que varem consensuar seria aquest:

- reunir-nos els promotors el proper dijous dia 7 de gener, just després del festiu dia 6;

- fer la reunió periòdica mensual amb la Directora el dijous següent, dia 14 de gener;

- convocar l'assemblea constituent pel següent dijous dia 21 de gener .

Anoteu les dates a les agendes,
i aprofitem doncs les festes, acompanyem als nostres familiars i amics residents,
i mengem el què calgui per tenir forces i ànims pel 2016 !

dissabte, 5 de desembre de 2015

Resum de la reunió mensual amb la Directora
del 3.12.2015

La Directora va convidar a participar-hi al Dr. Cristòfol, responsable del servei mèdic de la Residència.

Varem seguir l'ordre previst, començant per les nostres tres idees bàsiques:

1/ una direcció més continuada i presencial: sembla que no hi ha possibilitats ara per ara;

2/ més i millor presència mèdica: no acabem de consensuar els ratios reals amb els previstos per la Generalitat, i discrepem, també entre nosaltres, sembla, en quan a la qualitat del geriatre habitual ...

3/ pel que fa a la capacitat assistencial, al Directora ens facilitarà un document amb totes les persones i la seva dedicació per poder, efectivament, valorar els ratios reals amb els previstos per la Generalitat.

Respecte del temes concrets:

1/ l'assistent/cuidadora de referència serà, de fet, ... l'infermera amb qui habitualment tractem (potser la Directora hauria de fer una petita nota explicant les maneres ...);

2/ la inter-comunicació formal, sistemàtica i complementària, d'incidències o canvis, es farà per correu electrònic, sempre que sigui possible i es demani (potser també caldria una petita nota de la Directora, combinada amb l'anterior ...)

3/ la rotació de personal (que molts considerem excessiva, i la Direcció la considera normal), seria deguda, segons la Directora, a l'organització de les vacances, baixes i permisos. Les absències són cobertes sempre per "cangurs" habituals que coneixen bé la residència ...

4/ la Directora ens informa que ha tingut contactes amb una musico-terapeuta (Rosa Canal), amb la que ha concertat una prova-pilot amb un grup d'una quinzena de residents. Aclareix diferències amb les activitats de la "coral" que animen la Toñi Angulo i l'Isidre Molsosa.

5/ la ronda del senyor Parull podria ser una realitat a la primavera, a finals de març. La Directora ens explica que ja hi ha acord (amb els serveis municipals ?) sobre el projecte, que preveu arreglar també tot el pati posterior per evitar les enfangades ... i, també, desplaçar la planta de la cantonada de l'entrada, tal com havíem demanat.

Respecte del voluntariat no varem aprofundir massa el tema, per manca de temps. Sembla que el més convenient és canalitzar-lo via la Fundació Hospital. En qualsevol cas, convindria parlar-ne detingudament amb la Lara, responsable d'aquest tema a la Residència.

Finalment, varem aprofitar l'avinentesa per concretar dades i contingut de la nostra necessària Assemblea "constituent". Finalment, mirarem de fer-la el proper dia 17 de desembre, dijous, a les 19h30. Com que el Dr. Cristòfol no pot venir, aprofitarem per demanar a la Rosa Canal que ens expliqui el què i el perquè de la musico-teràpia.

Programació per les FESTES d'HIVERNLa Residència Municipal ha organitzat aquestes activitats:

(Cliqueu per ampliar el calendari !)

dimarts, 1 de desembre de 2015

Reunió mensual amb la Directora
del proper dijous 3 de desembre

A la passada reunió del grup de promotors de l'ARFA, varem convenir proposar a la Pepa els temes següents. La Directora els va acceptar, i va convidar a participar a la reunió al Dr. Cristòfol, cap dels serveis geriàtrics del CSdM.

- seguir insistint en les nostres tres idees bàsiques (direcció més presencial, més i millor presència mèdica, més capacitat assistencial)

- fer el punt d'altres temes concrets que ja hem parlat:
+ assistent/cuidadora de referència
+ procediments d'intercomunicació formal/informal
+ menys rotació de personal ?
+ activitats de musicoteràpia ?
+ la ronda del senyor Parull !

- clarificar maneres i procediments per potenciar el voluntariat a la Residència.