dissabte, 24 de setembre del 2016

Han començat les obres del voltant !

Ha costat una mica, força, però finalment han començat !
No sabem quin és el projecte, però sembla que amplien el pas lateral
i el pas del darrera, ampliat, sembla, amb una petita (o gran ?) terrassa.
Mireu les fotos ...
dissabte, 10 de setembre del 2016

Resum de la 2ona Assemblea de l'ARFA
8 de setembre

Dijous dia 8 vàrem fer la segona Assemblea de l'ARFA a l’horari previst. La primera, i constituent, la vàrem fer el gener de 2016 [ aquí ]

Vàrem ser una quinzena llarga de familiars i residents. Quatre o cinc familiars s’havien excusat, i alguns residents no varen venir perquè estaven cansats, d’altres per escepticisme, i, alguns, per por a possibles reaccions ...

L’Assemblea va ser força viva i participada, i vàrem poder tractar tots els temes previstos, constatant un ampli consens respecte de les actuacions, les consideracions i les propostes de la Junta, que es poden veure en la nota prèvia, del 2 de setembre, en aquest blog.

Poques coses noves, potser la insistència en la necessitat de consolidar el paper “institucional” de l’ARFA, concretant les seves funcions i drets en els documents que regeixen els serveis de la Residència: el Reglament de Règim Interior i els Contractes Assistencials.

Per contra, els i les participants varen aportar noves experiències i vivències concretes que, malauradament, confirmen les preocupacions que des de fa mesos venim compartint.

En general, es va confirmar que molts problemes tenen un origen comú: la manca d’una direcció que dirigeixi efectivament, que es preocupi realment de les problemàtiques i que intenti fer tot el possible per resoldre-les. Amb una presència diària continuada, generant un clima que faciliti la implicació i la necessària cooperació oberta i respectuosa entre tots, residents, treballadors i familiars, i millorant, si cal, la motivació, la responsabilitat i les actuacions de tot el personal.

Fent balanç, durant aquest primer any, hem aprés molt, hem conegut qui és qui, qui fa què, hem parlat amb tots els responsables del Consorci i municipals, i, cada mes, amb la Directora. Hem parlat molt, però tenim la impressió que, amb molta bona fe innocent, hem aconseguit poc, que costa molt que les coses canviïn i es clarifiquin les problemàtiques.

L’Assemblea va considerar que cal ser més concrets, més exigents, que cal millorar la nostra participació, que cal compartir més activament les problemàtiques i les activitats de l’Associació.

Especialment les perspectives econòmiques dels propers anys.

Seguirem mantenint les reunions mensuals amb la Direcció, però hem d’organitzar reunions periòdiques entre tots nosaltres, cada dos o tres mesos, per mantenir el caliu necessari i forçar les millores necessàries.

Finalment, hi ha haver una àmplia predisposició i voluntat de participar en una acció simbòlica respecte dels accessos a la Residència. No tenim cap informació de la Direcció sobre les reformes que ens varen prometre. Farem un gest simpàtic fort en les properes setmanes per exigir que, d’una vegada, els residents puguin circular tranquils, còmodes i segurs per entrar a la Residència.

divendres, 2 de setembre del 2016

2ona Assemblea de l'Associació
pel dijous 8 de setembre

Els membres de la Junta, considerant que ja fa un any que funcionem com a ARFA, que hem fet força coses, que hem clarificat què és, qui fa què i com està la Residència, i que hi ha perspectives preocupants a l’horitzó ... ens sembla convenient fer un petit balanç i pensar plegats el futur.

Per això, tal com ja havíem anunciat abans de l’estiu,
convoquem una Assemblea per el proper dijous dia 8 de setembre.

L’ordre del dia, els punts a tractar, seran:
  1. - recordar els objectius de l’ARFA i resumir el què hem fet fins ara
  2. - fer balanç del què hem aconseguit
  3. - considerar el què hi ha pendent tant a la Residència, com a l’ARFA
  4. - decidir què hauríem de fer d’ara en endavant


Per animar la reflexió i el debat,
hem fet un document de treball que podeu obtenir [ aquí ], i que és el resultat del debat al sí de la Junta i de les contribucions d'alguns associats, que agraïm !


Molt resumit, ens sembla que:
- estem en una bona Residència però que hi ha força coses a millorar,
- que la nostra acció conjunta ha estat positiva i necessària,
- que cal una direcció més present i continuada per generar un bon clima de cooperació,
- que cal millorar la nostra interrelació amb tot el personal,
- que hi ha perspectives econòmiques preocupants,
- i que hauríem de reforçar la participació de tots nosaltres en aquestes tasques i activitats.

Us esperem el proper dijous !