dimecres, 20 d’abril del 2016

Resum de la reunió sobre la circumvalació
amb responsables del CSdM
18 d'abril 2016

Aquest dilluns ens vàrem trobar a la Residència amb el senyor Antoni López, Director d'Economia i Serveis del CSdM, acompanyat d'un colaborador tècnic, per parlar de les reformes al voltant de l'edifici de la Residència. No hi era la Directora.

Per l'ARFA hi érem presents: Pep Molsosa, Zoilo Lahuerta i Toñi Angulo, i ens acompanyava l'Isidre Molsosa, que havia estat durant uns anys arquitecte municipal.

Fa més de 10 anys que els residents i familiars demanen aquestes reformes, amb l'objectiu de facilitar el fer còmodament la volta amb caminadors i de poder accedir als cotxes, a peu o en cadira de rodes, per una via ben plana.

Els responsables del CSdM ens ensenyen un esbós de projecte, que consisteix, bàsicament, en:
  • ampliar amb una filera de rajoles toves el pas lateral de l'entrada cap al pati del darrera;
  • ampliar amb dues o tres fileres de toves la vorera posterior;
  • cobrir amb una capa de formigó la superfície de sorra del darrera.
Sembla que la problemàtica i les solucions han estat comentades pels responsables del CSdM amb tècnics municipals responsables de la finca, catalogada i propietat de l'Ajuntament, però no ens donen dades econòmiques ni calendari d'execució. Fan algunes referències a la limitació de despeses a què està sotmès el CSdM i a una propera aprovació de pressupostos ...

Ens sembla correcte l'ampliació de les voreres lateral i posterior, però discutim la conveniència de cobrir el pati amb una capa de formigó, i trobem a faltar una solució per facilitar els moviments a la part davantera de l'edifici.

Els responsables del CSdM posen també sobre la taula el dret d'accés i d'aparcament a l'interior del recinte, els eventuals problemes en cas d'incendi ... però nosaltres insistim en centrar-nos en els problemes immediats que més directament afecten els residents i familiars, és a dir, la possibilitat de fer la volta amb caminadors i facilitar un accés fàcil i segur als cotxes, a peu o en cadira de rodes.

Una solució simple podria ser:
  • posar les fileres de toves a les voreres lateral i posterior,
  • i substituir les llambordes per un paviment de pedra natural o artificial, en un pas d'un metre, entre la rampa d'entrada i les terrasses del davant que donen a la Muralla.
Tècnicament és fàcil, i ho podria fer la mateixa brigada municipal a uns costos assumibles.

Els responsables del CSdM informaran els serveis municipals de les nostres prioritats i propostes, i l'Isidre Molsosa hi parlarà també per explicar-les directament als tècnics municipals.

Malauradament, sembla que malgrat el què ens havia insinuat la Directora, la cosa pot anar per llarg. Una vegada més, entre els responsables del CSdM i de l'Ajuntament, sembla que vagin marejant la perdiu, demostrant poca sensibilitat envers els residents, i poca capacitat resolutiva davant unes reformes necessàries i senzilles ...

divendres, 8 d’abril del 2016

Resum de la reunió mensual amb la Directora
7 d'abril de 2016

Ahir dijous varem tenir la reunió periòdica mensual de la Junta amb la Directora, i varem parlar d'aquests temes:

1/ la facturació anticipada: la Directora ens diu que va ser un error, que ella no va entendre bé les conseqüències dels canvis de dates que li varen comunicar els responsables administratius del Consorci, ens va demanar disculpes, i diu que tornaran enrere, a com es feia fins ara, però amb la doble factura separada d'estada i serveis.

Li diem que ens hagués agradat una ràpida comunicació/reacció just després de festes, el 29 o 30 de març, per tranquilitzar-nos tots plegats. Ens diu que ja va anar parlant de un en un, i nosaltres lamentem que no hagués contactat amb la nostra associació, que representa a la majoria de residents.

Li recordem la posició de la Junta, penjada en una nota al blog [ aquí ], insistim en què entenem l'anticipació a primers del mes (a primers de març pagar el mes de març), però no en pagar el mes precedent (pagar a finals de març el mes d'abril), i que convindria una notificació clara a tothom de part seva.


2/ els comentaris del grup de residents amb qui ens varem reunir el passat 16 de març: més presència dels metges en diferents dies, millores en el menjar i estat del projecte de circumvalació de la Residència.

Ens explica com funciona ara la cuina (complicat detallar-ho ara aquí ...), però pren nota de la preocupació i mirarà de millorar el què pugui ....

Pel que fa els serveis mèdics, en pren també nota ...

I respecte del projecte de remodelació dels voltants, ens diu que l'Antoni López, Director d'economia i serveis generals del Consorci, està disposat a venir a explicar-nos el projecte. Contactarem amb ell per concertar dia i hora.


3/ pel que fa els ràtios de personal, ens presenta un quadre més clar i comprensible, del què se'n dedueix que hi ha un dèficit de gerocultores (unes 1.300 hores/any, és a dir, 0,8 gerocultores) i d'infermeres (0,5 infermera ...).

Segons els nostres càlculs, el dèficit de gerocultores és d'unes 2.200 hores/any, és a dir, 1,2 gerocultores.

No precisa els càlculs de direcció i serveis mèdics.

Ens diu que està mirant de cobrir el dèficit d'infermera en els propers mesos, però, pel que fa a la gerocultora, pensa que aquest any és difícil cobrir el dèficit, atès que el personal ha augmentat una mica els darrers anys i que tenim superàvit de professionals complementaris.

Nosaltres diem que analitzarem les dades, que la dedicació plena de direcció és fonamental, que no renunciem a exigir la presència mínima de 10 hores de metges, i, tampoc, a que es respectin els mínims establerts pels ràtios de personal de la Generalitat.

Considerem que, lògicament, hi ha decisions que van més enllà de les seves atribucions, i que, per tant, n'hem de parlar amb l'òrgan de govern de la Residència, el Consell Rector del Consorci. Tenim previst demanar entrevista amb el seu president, el senyor Mañach, informant-ne els representants municipals en aquest Consell Rector.

Ens anuncia que abans de l'estiu el gerent del Consorci vindrà a la Residència per explicar-nos la situació i compartir problemàtiques i visions.

Ens comenta també algunes reticències del personal respecte de les nostres actuacions, i nosaltres insistim en que volem fomentar un ambient obert de cooperació i coordinació, necessari si tenim en compte l'important suport que els familiars i amics donem als residents.


Complementàriament, seguim insistint en la necessària verificació de les receptes de medicaments i en l'actualització dels informes mèdics: en alguns casos constatem una deixadesa inacceptable.

dimecres, 6 d’abril del 2016

Una "contra" de La Vanguardia per humanitzar els geriàtrics

La Contra de La Vanguardia publica avui una entrevista amb una doctora en geriatria.
Proposa transformar les maneres de fer, deixant enrere un model mecanitzat per anar cap a un canvi de paradigma basat en la dignitat i el respecte dels ancians. Parla de tècniques, de mètodes (jardí terapèutic, musicoteràpia, treball amb animals ...), però, sobretot, formació, professionalització, i treball en equip: no és un problema de més recursos, és una qüestió de voluntat, diu.

A la Junta pensem que aquestes maneres de fer exigeixen, en qualsevol cas, per començar, un lideratge fort, una direcció continuada. Ho estem demanant des de fa mesos.

L'Anna Novellas ens ha passat documentació que va en el mateix sentit, i que tenim penjada en aquest blog.

divendres, 1 d’abril del 2016

Nota de la Junta de l'ARFA sobre facturació anticipada

El passat dia 24 de març, poc abans de festes, la Residència va enviar als bancs els càrrecs corresponents a les estades del mes d'abril.

Davant les reaccions d'alguns familiars, una administrativa va enviar un mail amb un AVÍS URGENT, "posant en el nostre coneixement que s'ha produït un canvi en el sistema de cobrament dels rebuts", amb l'única i petita justificació de "fer coincidir el cobrament amb el pagament per part de l'INSS de les pensions ..."

Alguns familiars vàrem donar ordre al banc de retornar els rebuts cobrats de manera tan anticipada i anti-contractual.


La Junta de l'Associació, en la seva reunió d'ahir dijous dia 31 de març, després de compartir totes les informacions disponibles, va constatar que:

- com ja havíem manifestat fa setmanes, som favorables a separar la facturació de l'estada, de la facturació dels serveis específics particulars;

- el contracte assistencial que tenim signat preveu el pagament anticipat de l'estada entre els dies 1 i 7 de cada mes, i ens sembla pertinent;

- anticipar, arbitràriament, al mes anterior, la facturació, és anti-contractual. I fer-ho sense avisar amb temps, limitant-se a un mail d'AVÍS URGENT d'una administrativa, el mateix dia dels càrrecs, demostra molt poca professionalitat i poc respecte pels residents i familiars;

- argumentar que es fa per fer coincidir els càrrecs al banc amb el pagament per part de l'INSS de les pensions, és d'un paternalisme inacceptable;

- no hem vist cap gest de la Directora durant aquests dies per contactar-nos i "parlar del tema per arribar a acords" com ens anunciava en un breu mail el dia 24 a la tarda;

Per tant, la Junta oberta:

- va considerar totalment inacceptable la mesura d'anticipar el cobrament al mes precedent;

- va deplorar les maneres arbitràries, paternalistes i irresponsables d'actuar;

- va lamentar el silenci de la Directora envers la nostra Associació representativa;

La Junta pensa que cal que la Directora, o qui en sigui responsables, faci, ben aviat, una Nota a tothom, ben clara i precisa, explicant:
- els fets,
- qui va decidir l'anticipació i perquè,
- quines mesures pensa prendre,
tranquilitzant a residents i familiars garantint que això no es tornarà a repetir,
i deixant ben clares les futures normes de facturació de les estades, dels medicaments i dels serveis.