dissabte, 24 de març del 2018

Resum de la 2ona. reunió del Consell de Participació
22 de març de 2018


Vàrem rebre la convocatòria de la Secretaria via mail, amb 10 punts a l’ordre del dia.

Varen faltar a la reunió la representant de l’Ajuntament i el representant del DTASF de la Generalitat

En el punt 2, el Gerent fa una presentació de dades ja anticipades a la primera reunió, que mostren un dèficit d’uns 57.000 euros per l’any 2017, sense incloure les despeses de gestió, administració i manteniment que fan els serveis centrals del Consorci Sanitari del Maresme.

El dèficit seria degut, en part, a la rebaixa de l’aportació municipal (de 130.000 a 90,000 euros) i a despeses històriques de personal pendents de liquidar (36.000 euros).

Comentem la viabilitat futura de la Residència: segons el Gerent, és molt problemàtica en el marc del Conveni SISCAT i sense suport municipal. Una gran incògnita és el cost de gestió assumit pel CSdM, no inclós als comptes de la Residència.
Es compromet a fer números per estimar-lo.

Una primera temptativa exploratòria, feta a posteriori, amb la poca informació disponible via la web del CSdM:
- d’un pressupost total del CSdM de 116 M€/any, les despeses de personal (1.583 treballadors) són uns 75 M€/any
- suposant que en gestió administrativa i de personal i informàtica hi treballin unes 30 persones,
- els costos del personal de gestió serien de (75 M€  / 1.583 ) x 30 persones = 1,4 M€/any
- proporcionalment, el cost de gestonar les +/- 28 treballadores de la Residència, seria de (1,4 M€ /1583) x 28 = 25.000 euros/any
- el què voldria dir que el “dèficit real total” anual podria ser 57.000 + 25.000, és a dir, uns 83.000 euros/any

Les Residències privades s’aguanten i tenen beneficis perquè tenen probablement uns costos de personal un 30% inferiors. Amb aquests nivells salarials, les despeses de personal a la RSJ baixarien dels 1,082 M€/any actuals, fins a 832.000 €/any, és a dir, uns 250.000 €/any menys ...

A aquests números caldria afegir-hi els costos/lloguers de l’edifici, que ara per ara resulten “gratis” en ser municipal l’edifici.

En el punt 3, la Directora llegeix els increments decidits a finals de febrer pel Consell Rector del CSdM, que, diu, ja han estat notificats a tothom afectat, i son efectius des de primer de gener 2018.

Discutim els criteris de càlcul: el Gerent diu que han considerat l’IPC de desembre a desembre, però no semblen quadrar els números ...

De tota manera, les diferències són molt petites:
- pel que fa a les tarifes de Llar-Residència, el CR del CSdM va decidir augmentar-les un 1,1%: de 1.860,53 €/mes a 1.880,99
- prenent la variació de l’IPC desembre 2016/2017, de 102,1 a 103,4, és a dir un 1,0127%, la nova tarifa hauria de ser 1.884,21
- i prenent la variació de gener 2017 a gener 2018, de 101,6 a 102,5, la variació seria de 1,009%, i la nova tarifa 1.877,27

No en vàrem fer qüestió. En qualsevol cas, vàrem argumentar que tenint en compte que els residents viuen bàsicament de la seva pensió, els increments de tarifes haurien d’anar lligats a l’increment anual de les pensions, és a dir, un 0,25% (potser) pel 2018 ... Aquesta proposta simbòlica, feta per dignitat, no va tenir cap consideració ...

En el punt 4, la Directora ens informa que no hi ha rés de nou ... degut a canvis i baixes a l’Ajuntament. El responsable de manteniment del CSdM hi ha parlat, però sense resultats.

Insistim (especialment el Josep) en fer una intervenció senzilla, barata i provisional (que hem suggerit des de fa 3 anys ...), però la Directora no sembla molt motivada a fer les gestions pertinents.

Recordem que uns quants familiars fa temps que pensem que cal fer una acció simbòlica convidant a la premsa, informant a la direcció, i penjar les imatges al facebook. Ho haurem de concretar ...

En el punt 5, la Ines informa de les reunions de seguiment, d’alguns canvis i proves, i dels resultats de dues enquestes fetes en colaboració amb la Mireia (?).

En el punt 6, la Directora ens passa fotocòpia del punt 3.5 d’una pòlissa d’assegurances general (sense especificar de qui ...), indicant que cal diferenciar si els danys o pèrdues es deuen a accidents/incidents dels residents o a males praxis de les cuidadores. L’assegurança només cobriria aquestes ...

Llegit el full amb el text del punt 3.5 considerem que és redactat en l’estil habitual de les asseguradores (incomprensible ...), i correspon a uns supòsits allunyats de la realitat quotidiana de la nostra Residència ...

Demanem una nota aclaratòria/interpretativa a la Directora, perquè tothom sàpiga els criteris i procediments a seguir, i la Directora ens diu que la farà. De fet, és un tema que venim posant sobre la taula des d’abril de 2017 ...

En el punt 7, la Directora explica determinades iniciatives de formació del personal, especialment unes orientades a mobilitzar als residents per no tenir lesions de columna ....

En el punt 8, la Directora ens diu que no hi haurà canvis, que seguiran amb les activitats de musicoteràpia, de gossos, d’informàtica (on hi ha hagut canvis i creixement de la participació), jardineria, i unes sessions del grup Bellànima que tenen molt d’èxit entre els i les residents.

En el punt 9, la Directora ens anuncia la incorporació de la Sonia Domínguez com a nova treballadora social, anuncia dues o tres xerrades per els mesos vinents: sobre la dignitat (?) i sobre fisioteràpia

En el punt 10, insistim en que els residents voldrien més presència del metge, més dies de visita a la setmana, però el Gerent i la Directora insisteixen en què l’organització actual és la més adequada i que no hi ha cap resident que es quedi sense atenció. Nosaltres insistim en que a l’edat que tenen, els residents viuen malament i amb neguits les esperes i els canvis d’horaris: voldríem més presència, millor organització i més dignitat en el tracte.

La Lea insisteix en que cal complir les ràtios, que falta 1 auxiliar, i el Gerent argumenta que no hi ha pressupost, (bloquejat per la situació de la Generalitat i la manca de govern, diu), i ens diu que els costos de personal són molt elevats, que una auxiliar pot costar uns 46.000 euros/any. Nosaltres ens mostrem sorpresos amb la xifra, però el Gerent insisteix, convençut, potser per espantar-nos, argumentant que els costos empresarials són del 33%.

Els nostres números són aquests, molt diferents:
- suposant un sou brut mensual de 1.500 euros x 14 pagues + 33% gastos d’empresa, resulten 27.930 €/any
- si el sou brut bàsic és de 1.200 euros x 14 pagues + 33% de gastos d’empresa, resulten 22.344 €/any
- i una mitja jornada amb aquest sou suposaria uns 11.000 €/any


Comentaris a la 2ona. reunió del Consell de Participació

(fets pel Pep Molsosa, consensuats amb la Lea)

Malauradament, constatem que hi ha actituds i gestos que segueixen mostrant poca voluntat de promoure una participació efectiva, informada i implicada. Les reunions del Consell semblen sessions informatives on la Direcció/Gerència informa i es “justifica” ...

Mireu perquè:

- la Convocatòria l’envia la secretaria del CdeP, i no la presidenta/Directora, sense logo ni firma

- en contra del que diu el Reglament del CdeP, els membres del Consell no hem rebut, amb la convocatòria, “tota la informació pertinent i necessària” per garantir que “la nostra participació aporti valor i sigui responsable”. Va ser impossible seguir algunes explicacions del Gerent sense els números al davant, i, sobretot, sense haver-los pogut analitzar tranquilament abans ...

- reconeixent que el Consell de Participació no té, lògicament, capacitat de decisió en aquest tema, hagués estat tot un detall de respecte i de voluntat de promoure la participació, informar prèviament el CdP sobre l’increment de tarifes aprovat pel Consell Rector del CSdM.

- els residents o familiars han rebut una nota freda, sense data, i signada per una treballadora del Dept. d’Administració, informant secament de la decisió presa, sense cap element explicatiu ni justificatiu. Curiosament (sospitosament ?), alguns membres del CdeP no hem rebut la nota informativa. Recordem que el març de 2016, amb els càrrecs als bancs, també es va decidir una anticipació de dates sense informar-ne prèviament a tothom.

- la Directora continua amb la fredor i el desinterès respecte de la reforma de les llambordes del davant de la Residència, una reivindicació que ja dura més de 3 anys !

- les explicacions sobre les assegurances varen ser simplistes, imprecises, com si no l’importés clarificar la problemàtica. El full que ens va passar amb un article d’una pòlissa general serveix molt poc per tractar eventuals pèrdues o danys ...

Atesa la durada de la reunió, no vàrem poder parlar d’altres temes que la Junta de l’ARFA havia tractat:

- la nostra preocupació sobre pels criteris i procediments utilitzats en contractar determinades treballadores que, pensem, no semblen tenir les actituds i qualificacions necessàries per exercir el seu treball.

- pensant en l’efectivitat del CdeP, i pensant en el futur, les representants de les treballadores no podrien ser càrrec jeràrquics. En la reunió d’ahir, no va sortir cap problemàtica “laboral” sobre condicions de treball ...

- els/les representants dels familiars no poden tenir interessos professionals en les activitats de la Residència ...