dimarts, 18 de juliol del 2017

Imatges Assemblea sobre el Consell de Participació
18 de juliol de 2017


Proper Concert del Cor de la Residència !


Resum de la reunió amb la Directora i la Coordinadora
13 de juliol de 2017

Membres de la Junta de l'ARFA ens vàrem reunir amb la Directora i la Coordindora de la Residència, i vàrem parlar de:

1.- Constitució del Consell de Participació de la Residència: S’acorda celebrar una assemblea amb els residents el proper dimarts dia 18 de juliol a les 18 hores per tal d’informar de la creació del nou Consell de Participació. La idea és exposar als residents l’existència d’aquest nou consell i convidar-los a que participin en el mateix. Han de sortir un màxim de 4 candidats.
No obstant no es pretén que sigui en aquesta assemblea que surtin propostes, si no que, es considera necessari que la gent que mostri interès pugui comentar i deliberar la seva possible participació amb l’ARFA, la família o personal qualificat del centre.
La idea és celebrar la primera reunió de Consell a finals del mes de setembre d’aquest any, probablement el dia 21. La Directora ens comunica que de la Conselleria de la Generalitat han confirmat la assistència i participació en el Consell.

2.- Acompliment de les ràtios de personal assistencial: es comenta que hi ha un dèficit en l’acompliment de les ràtios proposades per la Conselleria de Benestar de la Generalitat. La Directora reconeix que no tot està cobert, però indica que els números que li presentem no coincideixen amb els que ella té. Es compromet a actualitzar i facilitar la plantilla de personal i les ràtios actualitzades. No obstant reconeix que falta personal però que tot i que realitza gestions per a aconseguir la cobertura d’aquest dèficit, no sempre obté els resultats esperats.
Els membres de la junta de l’ARFA decideixen emprendre accions properament fins a aconseguir la cobertura assistencial que es requereix, atès que cada cop hi ha més gent amb mobilitat reduïda i manca d’autonomia per a les activitats bàsiques de la vida diària, i que les revisions de grau sovint no és corresponen a la realitat.

3.- Condicionament dels accessos de la part del davant de la Residència, per millorar de la mobilitat dels residents: sembla que arreglar el pati suposa una suma de diners que no és disposa ... Els membres de la Junta de l’ARFA insisteixen en què faran les accions necessàries per tal que sigui viable.

4.- Les dietes i/o àpats a la residencia: la directora ens comenta que la dietista no pot assistir a les reunions a les hores de la tarda en que l’ARFA és reuneix. Es comenten a la direcció algunes de les deficiències que observem respecte als temes del menjar algunes d’aquestes son:
  • la dieta tova a mida que es va donant perd consistència
  • hi ha aliments que tenen una textura difícil de menjar pels residents, com ara alguns tipus de fruita, que resulta ser massa dura per que la puguin tallar ells mateixos i fins i tot mastegar.
  • es demana que es serveixin menys quantitat de menjar als plats per evitar que s’hagi de llençar, o que els residents s’incomodin davant el sentiment de veure que no poden menjar tant. De tota manera, cal facilitar que puguin repetir si consideren que tenen més gana.
La directora ens informa que està previst passar un qüestionari als residents per identificar més deficiències i fer propostes de millora.

Els membres de l’ARFA demanen poder disposar del resum econòmic corresponent a l’any 2016.

S’acaba la reunió pendent de fixar definitivament la data per a la primera reunió del Consell de Participació de la residència.