dijous, 24 d’octubre del 2019

Assemblea de la Residència
convocada pel Director

Ahir dimecres 23, a les 6 de la tarda, a la sala gran de la Residència, es va fer l'Assemblea convocada per l'Imad, el nou Director. La sala era plena de residents, una vintena llarga de familiars, i algunes treballadores.

La convocatòria s'havia anunciat uns dies abans amb aquest cartell a l'entrada:Els objectius anunciats:
- repassar accions realitzades,
- presentar projectes de futur
- consensuar prioritats i necessitats

El Director va fer una exposició detallada de la missió, la visió i els valors, de les reformes operatives i de la renovació de procediments, protocols i carpetes, nous pictogrames, nous codis d'alerta i d'incidències, un tríptic (que és un díptic) sobre la Residència, i alguns detalls més. Entre d'altres, la renovació del Reglament de Règim Intern que haurà de ser revisat i aprovat pel Consell de Participació. I la designació de la cuidadora de referència per a cada resident (desconeguda fins ara per la majoria)...

Va explicar la nova gestió del personal (de les persones treballadores), explicitant els valors (tòpics), amb millores en la comunicació interna, un grup de whatsapp, un procediment d'avaluació periòdica del compliment de les cuidadores (interessant), i del propi Director per les treballadores. Vol millorar l'acollida del nou personal i és conscient, diu, que cal evitar l'excessiva rotació de personal (que venim demanant fa anys des de l'ARFA ...).

Va parlar de la bugaderia (etiquetar, però no de les bosses personals que venim proposant nosaltres), de la cuina i dels nous horaris dels àpats (nosaltres vàrem insistir en què no hi ha normes determinants, que tot és una "mania" de la inspectora ...), i que el contracte amb l'empresa de càtering acaba el setembre de l'any vinent. Caldrà, diu, preparar una alternativa específica per a la Residència.

Va parlar de diverses activitats (musicoteràpia, carpeta d'activitats, d'un green care/un hort).
Va valorar positivament les activitats de l'ARFA i les funcions del Consell de Participació (malgrat que la convocatòria del proper ha estat conflictiva ...), i va explicar que també hi ha (o hi haurà) un paquet d'indicadors per avaluar la qualitat del servei.

Cap al final, quan ja gairebé no hi havia residents a la sala (eren les 19h00, l'hora de sopar), els familiars vàrem treure el tema de la presència del metge (les 10 hores mínimes que marca la Generalitat).

La Pilar, en nom de les treballadores va felicitar/agrair el treball del Director.
Resumint, va parlar molt de procediments, però va faltar parlar de problemes concrets dels residents i familiars. Al final, quan ja quedava poca gent, algun resident i els familiars vàrem preguntar i proposar coses cap al final, però no es va consensuar formalment res.
Seguirem ...

dijous, 10 d’octubre del 2019

Junta de l'ARFA
dimecres 9 d'octubre / Conclusions

La Junta de l'ARFA ens hem reunit aquesta tarda/vespre per preparar el Consell de Participació convocat pel proper 24 d'octubre. Resum del que hem parlat i de les conclusions:

1/ Hem començat fent una valoració general d'aquests darrers mesos amb la nova direcció.

Malgrat el nou tarannà, tenim la impressió de què les problemàtiques no milloren significativament. I compartim la impressió de què, sovint, el Director no hi és. Pensem que, potser, les seves responsabilitats com a director, també, dels serveis CAD (Centre d'Atenció a Persones Discapacitades) i SEVAD (Servei de Valoració de la Dependència), que es realitzen a l'antic Hospital, deuen restar-li dedicació a la Residència.

Si això fos així, ens sentiríem decebuts: després de demanar durant anys una direcció continuada, pensàvem (potser amb un excés de bona fe), que l'arribada del nou Director corregia aquest dèficit. I ens va semblar que potser ja és hora de què fem un escrit formal al Servei d'Inspecció del Departament corresponent de la Generalitat, per clarificar la situació. Aprofitarem per demanar que confirmin si les ràtios de personal a la Residència respecten els mínims establerts, i, també, encara, si la presència setmanal del metge és suficient.


2/ Hem passat després a preparar el proper Consell de Participació.

La primera qüestió ha estat la del procediment: ens convoca la secretària (del Consell), de manera poc rigorosa, i sense consultar-nos els temes a tractar. La Lea i el Pep expliquen les converses i l'intercanvi de mails al respecte, i arribem a la conclusió de què tenim visions divergents de la finalitat del Consell.

En les reunions bilaterals amb el Director hem parlat franca i obertament. Però, pel que fa el Consell, semblaria que la direcció el veu més com un espai per informar, que com una eina per mirar de concertar/consensuar mesures, sobretot les complicades. Així ho preveu el reglament del nostre Consell, inspirat en la Carta de Drets i Deures dels usuaris, publicada per la Generalitat el 2015. Tenint ben clar que, lògicament, és el Director qui pren les decisions i les executa.

El projecte de reforma del davant va ser un molt bon exemple de concertació. Però la gestió de la problemàtica (artificial) dels horaris dels àpats, i la gestió de les normes sobre aparcament a l'interior, denoten la manca d'una visió efectivament participativa.


3/ Com a conclusions, ens va semblar que cal clarificar la situació abans de participar en el proper Consell: cal fer una paradeta i revisar la situació.

- hem de saber quantes hores/setmana dedica el Director a cada responsabilitat;

- hem de revisar amb el Director els procediments i les finalitats del Consell, respectant el què diu el nostre reglament, consensuat l'estiu de 2017;

- hem de demanar una entrevista al Servei d'Inspecció sobre els horaris dels àpats. Els arguments que hem conegut ens semblen molt simples i discutibles. L'experiència d'aquestes darreres setmanes fa pensar que, abans, els residents estaven més ben servits. Cal considerar horaris però, també, la dedicació i el suport a qui ho necessita. I, sobretot, cal evitar imposicions, buscant solucions convingudes. Seguirem consultant familiars i usuaris per avaluar millor aquesta problemàtica. Una reunió específica de familiars, convocada per l'ARFA, seria una bona iniciativa.

Dediquem moltes hores a cuidar els nostres familiars i a intentar buscar, colectivament, solucions a les problemàtiques quotidianes. No volem seguir parlant i parlant. Voldríem que els nostres esforços fossin una mica més efectius ...