La
Participació

Després de diverses reunions, la Gerència del CSdM i la Junta de l'ARFA vàrem convenir el Reglament del Consell de Participació previst en la Llei de Serveis Socials de 2009 ...

Es pot veure i descarregar: [ aquí ] !

No és el què l'ARFA pretenia: havíem fet propostes concretes des del 2016, i volíem un Consell presidit per algú amb capacitat resolutiva, per fer efectiva la participació ... Mireu les darreres posicions de la Junta [ aquí ]

Veurem com funciona a la pràctica !

I caldrà modificar el Reglament de Règim Interior, per treure l'obsoleta redacció i integrar-hi el Consell, el nou mecanisme de participació.

Els documents que precisen les possibilitats de participació, els drets i deures dels usuaris, són dos: el Contracte Assistencial que cada resident signa a l'entrada a la Residència, i el Reglament de Règim Intern.
Les referències bàsiques per elaborar propostes són aquestes:

-  la Llei dels Serveis Socials de la Generalitat, de 2007, especialment els articles 10, 12 i 13 (aquí)

- la Guia pràctica per constituir els Consells de Participació (aquí), editada per la Generalitat el 2010

-  la Llei de Transparència, accés a la informació i bon govern, de 2014 (aquí)

- i, especialment, la nova Carta de Drets i Deures, de 2015 [ aquí ]: