dimecres, 29 de novembre del 2017

Junta de l'ARFA
Balanç de la primera reunió del Consell de Participació

La Junta de l’ARFA ens vàrem reunir dilluns 27 per fer un balanç d’aquesta primera reunió.

Vàrem recordar que havíem promogut la seva constitució, a més de la seva obligatorietat “legal”, després de gairebé dos anys de reunions gairebé sempre improductives amb la Directora. Somniàvem poder parlar dos o tres cops l’any directament amb el Gerent, que és qui pot decidir realment les millores, amb presència de les treballadores, per afavorir una participació efectiva de tots els concernits.

Les informacions econòmiques del gerent Dr. Cunillera, varen ser relativament acceptables, posant sobre la taula qüestions importants que haurem de tenir presents: la continuïtat de la contribució municipal i l’eventual increment de les quotes.

La Junta vàrem constatar, però:
  • la nula consideració de les nostres propostes de temes a tractar, sense explicacions. Entre d'altres, la qüestió de la coordinadora adjunta (ara secretària del Consell), va ser descartada;
  • el fet insòlit que la coordinadora adjunta representi les treballadores;
  • la delicada qüestió de la representació directa dels residents: la Direcció va fer aprovar en el reglament la designació de persones cognitivament autònomes, mentre que nosaltres havíem proposat aquelles que tinguin capacitat de participació efectiva i sense temors ...
  • l’actitud desinteressada del representant del Departament de la Generalitat, donant dades falses sobre els Consells i la passiva participació de la representant municipal;
  • el tractament tergiversador del tema de les ràtios de personal, derivant-lo cap a l’augment, cert, del grau de dependència dels residents;
  • la presentació formalista de la Directora del tema del voluntariat, repetint el què fa anys que sabem, i sense cap receptivitat a alguna iniciativa específica innovadora;
  • i la deslleial actitud de posar sobre la taula el tema del paviment del davant, a proposta d’un membre absent, després d'haver refusat sense justificació la nostra proposta per tractar-lo. La Directora va seguir en la seva actitud habitual, com si no anés amb ella, i va dir que en prendria nota i ens informaria.
Resumint, l’aspiració a fomentar la participació mitjançant el Consell és bona, però, a la pràctica, va resultar pràcticament formalista i molt poc útil. Semblaria que veuen el Consell com una obligació legal on cal fer passar algunes informacions, i punt. Vàrem quedar decebuts, desencisats i desilusionats: potser hi confiàvem massa, des de la nostra innocència voluntarista.

Haurem de repensar l’estratègia: probablement mantenir la nostra participació al Consell, esperant millors temps i protagonistes, però buscar iniciatives concretes i més efectives de tractar colectivament els problemes de tots.

Farem una mica de brainstorming abans de festes, i convocarem assemblea de l’ARFA passades les festes, a mitjans de gener.


dilluns, 27 de novembre del 2017

Els acords Ajuntament / Consorci sobre la Residència

A la primera reunió del Consell de Participació, el gerent Dr. Cunillera ens va parlar de la contribució econòmica municipal en suport de la Residència.

Hem consultat l'Ajuntament (tots aquests acords són públics ...) i hem obtingut el Protocol addicional al Conveni de 2012, signat el passat juliol de 2017. El Conveni de 2012 el vàrem comentar en una nota de gener de 2016: mireu-la aquí.
En les negociacions, el CSdM va presentar un Pla de Viabilitat a l'Ajuntament, que caldria conèixer. El demanarem a ambdues parts.

En resum, l'Ajuntament es compromet a seguir finançant la Residència fins el 2020 inclòs, amb un màxim de 90.000 euros l'any.dimecres, 15 de novembre del 2017

Resum de la reunió constitutiva
del Consell de Participació
14 de novembre de 2017

Vàrem rebre la convocatòria la nit abans, sense la meitat dels punts que havíem suggerit com a ARFA.

En la reunió de Junta del 25 d’octubre, havíem acordat, com preveu el Reglament, proposar uns temes a debat, per deixar-ne constància i facilitar la programació futura de les activitats del Consell. Volíem:
- fer una presentació del grups, i no només dels membres,
- la manca de personal i les ratios establertes per la Generalitat
- fer balanç de l’efectivitat del nomenament d’una coordinadora/adjunta,
- insistir en la reforma del davant,
- tornar a plantejar la pertinença del treball de la psicòloga,
- i divulgar els procediments i criteris per l’accés a places públiques.

Hi érem tots excepte la Núria Riera, familiar representant dels residents, que es va excusar per raons personals.
En representació de les treballadores, curiosament, fet una mica insòlit, hi havia la Inés, coordinadora adjunta a Direcció, i que exercirà la funció de secretària del Consell.
L’altre representant és la Olga Calle (TCAI, Tècnica en Cures Auxiliars d’Infermeria).
Per l’Ajuntament va participar-hi Maria Gil, cap de Secció a l’Agència d’Atenció a Persones amb Dependència,
i pel Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat, Salvador Coll (càrrec).

Es va aprovar el Reglament amb petits retocs formals. Només vàrem discutir la periodicitat de les reunions. El representant del Departament va proposar reduir el mínim de reunions a l’any: de les tres com a mínim que nosaltres havíem aconseguit, a una. Li vàrem explicar la història, explicant que d’aquesta manera garantíem 3 reunions l’any, i el redactat no es va tocar.

En el punt 4, el gerent del CSdM, Dr. Cunillera, va explicar la situació econòmica:
- l’Ajuntament va decidir una subvenció transitòria de 90.000 euros pel 2017, en comptes dels 130.000 convinguts fins el 2016.
- el dèficit previst per 2017 és d’uns 65.000 euros, d’unes despeses totals de 1’65 M€. El de 2016 havia sigut equilibrat, i el de 2015 es va tancar amb un superàvit d’uns 40.000 euros.
- el dèficit és degut als 40.000 euros de reducció de la subvenció i a increments en les despeses de personal.
- va posar sobre la taula el fet de què les quotes estan congelades des de fa 7 anys (?) i que potser caldrà revisar-les.
- tots vàrem convenir en què aquests anys han estat molt difícils, per la crisi econòmica i política, i que la situació actual fa planar dubtes sobre els propers anys.
- una possible via de recuperació seria, va insinuar, suscitar les donacions de gent amb molts diners ...

En el punt 5, constatar l’augment efectiu de la dependència, que genera una sobrecàrrega de treball. La Directora va acceptar que hi ha un dèficit d’una cuidadora a ple temps ... i va haver-hi consens en reconèixer l’esforç de les cuidadores, en general, en mantenir la qualitat dels serveis. El representant del Departament va explicar que les ràtios estan en procés de revisió, i és possible imaginar un augment en la contribució de la Generalitat per les places públiques. Va aprofitar per dir també que el seu Servei d’Inspecció emet uns informes seriosos i rigorosos. A l’ARFA en fem una valoració diferent ...

En el punt 6, la Directora va explicar els contactes interessants i útils amb la dietista del CSdM.

En el punt 7, la Directora va explicar el funcionament del règim de voluntariat en cooperació amb la Fundació Hospital, que organitza els candidats i aporta el suport administratiu i legal necessari.

En el punt 8, la Inés ens diu que la Núria li proposa parlar de la reforma del davant de la Residència. Ens sorprèn, perquè era un dels punts que l’ARFA havia proposat per aquesta reunió, que la Directora havia eliminat de l’ordre del dia, i que residents i nosaltres reivindiquem des de fa més de 3 anys ! La Directora i el Gerent ens diuen que cal perseguir el tema i convenir una solució amb l’Ajuntament.

La propera reunió del Consell es farà a finals de febrer.

diumenge, 5 de novembre del 2017

Resum de la reunió de Junta
25 d’octubre de 2017

(excuseu el retard en penjar aquest resum, però amb tot el què està passant aquests dies ...)

Ens vàrem reunir gairebé tots els membres de la Junta, per parlar especialment de la primera reunió constitutiva del Consell de Participació de la Residència. El 27 de setembre vàrem fer una Assemblea per designar els representants dels residents i de l’ARFA (llegiu la nota aquí). Després de diversos ajornaments, sembla que serà el proper dimarts 14 de novembre.

A la Junta, abans d’entrar en la preparació del Consell, vàrem comentar diverses disfuncions i accidents, amb caigudes i trencaments de cames, que ens fan pensar en la falta de cuidadores repetidament denunciada. Les famoses ràtios que tantes vegades hem discutit, amb quadres i números, amb visites i trucades al Servei d’Inspecció (nota), però que no aconseguim millorar.

Ens va semblar que cal fer una nota formal escrita al Servei d’Inspecció demanant un pronunciament clar sobre la situació. El juny de 2016 ens varen suggerir que miréssim de parlar-ne amb la Direcció. Rés no s’ha mogut, fins i tot sembla que ha empitjorat.

Aquest hauria de ser un dels punts principals de la propera i primera reunió del Consell.

Els altres temes a tractar:
- els menjars, comentant la reunió amb la dietista del passat 27 de setembre (resum), i les reaccions i propostes que, sembla, ens comentarà dijous vinent dia 9.

- els serveis mèdics, doncs seguim pensant que, vista l’experiència, caldria assegurar les 10 h/setmana previstos en les ràtios de la Generalitat;

- la reforma pendent del davant de la Residència per assegurar la circumvalació. La Junta, mentrestant, estudia organitzar algunes iniciatives festives: per exemple, una "encimentada" que anivelli les irregularitats de les llambordes;

- les funcions de la psicòloga: després de mesos i mesos de parlar-ne, no hem sabut veure l’interès pràctic d’aquesta professional, llevat, sembla, de tasques administratives. Comentem alguns informes rebuts darrerament i coincidim en que les valoracions són d’una utilitat molt discutible;

- la promoció del voluntariat, que és una via a reforçar.

- i altres temes que ja havíem considerat en altres reunions: els horaris de menjar i dormir, les maneres d’acompanyar i assistir els residents, els procediments i vies d’accés a les places públiques, la informació periòdica sobre la salut de cada resident, possibles mecanismes d’assegurança davant de pèrdues d’audífons o altres pròtesis ...

Des d’una perspectiva més general, a la Junta vàrem considerar que en aquesta primera reunió del Consell també hauríem de rebre informació econòmica sobre la Residència. La darrera que tenim és de maig de 2016, a punt de finalitzar el conveni amb l’Ajuntament (nota).

Finalment, també vàrem convenir en insistir en que seguim considerant que molts dels problemes podrien millorar-se o resoldre’s si hi hagués una direcció amb presència continuada: la solució de nomenar una adjunta/coordinadora, acceptada per l’ARFA en un gest de confiança, no sembla ser una solució efectiva.

I pel que fa a la nostra Associació, hem rebut una notificació de l’Ajuntament en la que se’ns informa del Decret d’Alcaldia de l’11 d’octubre, donant-nos d’alta al Consell Municipal de Benestar Social, composat per una quarantena de persones. Veurem.