dijous, 12 de maig del 2016

Resum de la reunió periòdica amb la Directora
amb participació del gerent del CSdM
5 de maig de 2016

Punts a tractats:

El gerent inicia la reunió amb una reflexió sobre la especificitat de la nostra Residència. No ho varem entendre massa bé. Potser es referia al fet que no és una Residència autònoma: és un servei del Consorci Sanitari del Maresme, el que li donaria potser un caràcter socio-sanitari ... tot i que ens va dir que la Residència és social, que no és un centre sanitari.

Pel que fa al primer punt, varem constatar un desacord fonamental.

Nosaltres insistim en reclamar una direcció presencial permanent, continuada, de 35 hores/setmana. Els ràtios definits per la Generalitat preveuen un mínim de 30 h/s en els serveis residencials de més de 50 places, o proporció equivalent. És a dir, 30 h/s x 60/50 places = 36 h/setmana.

Segons el gerent, la directora és sempre present a la residència, encara que no hi sigui, i segueix suficientment de prop totes les problemàtiques.

La mateixa reflexió ens fa respecte de la presència efectiva del metge. Segons els ràtios oficials, la presència efectiva hauria de ser de 10 h/setmana. Insistim en què, donades les característiques dels residents, dues o tres visites a la setmana són indispensables.

Sembla que el metge ve normalment 2 h/setmana a la residència, però segons el gerent, està sempre disponible. I té tot el suport dels serveis mèdics del Consorci.

Discutim també sobre la necessitat d'una auxiliar de gerontologia de més, per cobrir el dèficit respecte dels ràtios oficials. Com ja ens ha explicat la Pepa, aquest dèficit queda compensat pel "superàvit" d'altres professionals (psicòloga, ...), que nosaltres qüestionem.

Discrepàncies de fons, doncs, que condicionen el tractament en detall de les problemàtiques més concretes que tenim a la nostra llista: gestió de l'equip humà, maneres de tractar els residents, paper dels professionals de suport, promoció de la nostra implicació en l'atenció dels residents ...


2/ Pel que fa a la circumvalació de la residència, ens diu que la decisió està presa de fer la reforma bàsica que reivindiquem fa temps: la vorera del costat dret, la del darrera, i una via plana al davant. Concertaran la solució amb els serveis municipals, ens en informaran ... i la faran.


3/ Pel que fa al futur de la Residència, compartim l'anàlisi sobre la situació, i la necessitat de clarificar eventuals futures aportacions (necessàries) de l'Ajuntament. Sense aquestes, coincidim, la gestió de la residència seria complicada. Ens diu que ja n'ha parlat dues o tres vegades amb l'Alcalde, i que aquest estaria d'acord en oferir una aportació anual, a partir de 2017, de +/- 130.000 euros/any, com ha fet l'Ajuntament els 4 o 5 darrers anys.

Haurem de seguir aquest tema, parlant-ne, si cal, directament, amb els responsables municipals concernits.


4/ finalment i pel que fa a la reforma/actualització/simplificació dels vigents Reglament de Règim Interior i el Contracte assistencial, sembla que hi és favorable, tot i que caldrà precisar alguns detalls. Per exemple, l'articulació i les condicions de la (nostra) representació colectiva, la informació econòmica, de recursos i d'activitats que hauríem de rebre periòdicament, estudiar la conveniència de la possible participació de representants del personal a les reunions periòdiques amb la Directora, etc. Haurem de fer una proposta concreta.

dilluns, 2 de maig del 2016

Nota de Treball
per la reunió amb la Directora i el Gerent

A la propera reunió periòdica mensual amb la Directora, aquest dijous 5 de maig, sembla que hi assistirà el Gerent del Consorci Sanitari del Maresme.

Com hem explicat, la nostra Residència és un servei d'aquest Consorci, i el seu Gerent és, de fet, el nostre més alt càrrec executiu.

Fa un parell de setmanes vàrem enviar una nota informativa al president del Consell Rector, senyor Josep Mañach, i als representants municipals en aquest Consell (l'alcalde Bote i els regidors Vinzo i Martínez), fent balanç de la situació, problemàtiques i perspectives.

Per a la reunió de dijous, hem concretat una mica la nota, precisant els temes a tractar i les nostres demandes. La pengem aquí ...