La
Residència

A la web del CSdM es presenta la Residència així: (cliqueu per ampliar !)

A la web de l'Ajuntament no he sabut trobar-hi (encara) informació específica sobre la Residència ...

Fent una mica de història ... a partir dels convenis signats per l'Ajuntament:
- l'1 de març de 1993, amb el Consorci Sanitari de Mataró (demanat a l'Ajuntament el 17.01.2016);
- el 22 d'octubre de 2003, amb el Servei Català de la Salut, el PASS, el CS de Mataró i el CS del Maresme (demanat a l'Ajuntament el 17.01.2016);
- el 17 de desembre de 2012, amb el CS del Maresme, el CS de Mataró i el PASS;

es pot dir que:
  • la Residència era gestionada per un Patronat fins el 1993,
  • aleshores, extingit "l'organisme autònom municipal" que la gestionava, el Consorci Sanitari de Mataró assumeix progressivament els serveis de la Residència, a qui es traspassa el "personal, el patrimoni i els drets i deures afectes a l'activitat" ...
  • fins que, el 2003, el CS del Maresme integra tota l'activitat desenvolupada pel PASS, incloent-hi la Residència,
  • el 2012, s'unifiquen tots els convenis precedents entre Ajuntament i CSdM.

i que la situació queda de la següent manera:
  • la Residència és un servei més del CSdM, que consta com a titular en el Registre corresponent de la Generalitat;
  • la "possessió" de la finca de la Residència retorna a l'Ajuntament (?);
  • es compensen els deutes respectius amb un compromís fins a finals del 2016: l'Ajuntament farà 4 aportacions anuals de 167.000 euros per contribuir al sosteniment de la Residència;
  • l'ús, conservació i millores de la finca és a càrrec del CSdM, assumint l'Ajuntament els eventuals danys estructurals;
  • abans del primer d'octubre de 2016, ambdues parts "buscaran fórmules per col·laborar en el sosteniment de la Residència", si aquesta "no disposa d'un resultat equilibrat pels seus mitjans propis", a partir d'un Pla de viabilitat econòmica de l'explotació", a redactar i executar abans d'octubre 2016 ...