QUI
fa QUÈ

Per determinar el QUÈ fa la Residència, hi ha els contractes assistencials.

Per establir el COM, les condicions de funcionament i treball, la Residència té el Reglament de Règim Intern

Pel que fa el QUI, és a dir el nombre de persones i la dedicació horària, la Direcció ens ha facilitat a primers de gener les dades bàsiques.


[ pendent d'actualitzar ! ]Resumint:
a/ la Directora (dos dies a la setmana), serveis mèdics 3 o 4 hores a la setmana, i dues infermeres (una al matí, una a la tarda, amb un horari de 5'5 hores/dia de dilluns a divendres ...)

b/ personal de suport (psicòloga, fisioterapeuta, treballadora social, terapeuta ocupacional ...)

c/ auxiliars gericultores, segons aquest quadre:

d/ els serveis bàsics (neteja, bugaderia, cuina ... ) són prestats per empreses subcontractades.

e/ la gestió (administració, personal i nòmines, informàtica, ...) es fa des del Consorci Sanitari del Maresme.
Aquestes dades permeten comparar:
- el nivell general de persones treballant a la Residència, per categoria professional,
- amb els nivells que preveuen els ràtios definits pel Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat per centres residencials assistits com el nostre.


Aquests ràtios es poden consultar [  aquí ]


Exemple dels ràtios corresponents a residents amb grau 3 de dependència
Per fer la comparació, hem estimat que la distribució dels residents segons el seu grau de dependència és aquesta:
- 12 de grau 1
- 20 de grau 2
- 30 de grau 3.

Els quadres següents detallen el personal actual treballant a la Residència, el personal que hi hauria de treballar segons els ràtios del Departament, i els dèficits que se'n dedueixen, pel que fa a personal de Direcció, metge, infermeria i auxiliars gerocultores. Queda pendent l'anàlisi d'altres professionals: psicòloga, fisioterapeuta, treballadora social, terapeuta ocupacional ...)
Els càlculs són una mica complexos, però es poden consultar en els fulls en format excel aquí [ DMI ] i [ AuxG ]
Ates el nombre de persones, la diversitat de funcions i d'horaris, hauríem de poder disposar d'un organigrama visual com ara aquest (amb les fotos, lògicament):