diumenge, 8 de setembre del 2019

Reunió amb el Director de la Residència
4 de setembre de 2019

Passat ja l'estiu, dimecres vàrem reprendre les reunions periòdiques amb la Direcció.
El clima de confiança mútua ajuda molt a explicar-nos i entendre'ns ...

A partir d'una llista general de temes a tractar, vàrem comentar:

- les ratios de personal per nombre de residents. Els nivells de dependència dels residents augmenten, i, per contra, la Generalitat sembla que ha abaixat les ratios, probablement per manca de diners ... Difícil solució. Complementàriament vam parlar de rotació de personal (excessiva), de l'absentisme, dels telèfons mentre es treballa, del fumar ... Els resultats del concurs de places que s'ha fet aquests darrers mesos permetrà probablement estabilitzar la plantilla i planificar millor horaris i substitucions;

- el Director va aprofitar per apuntar-nos les seves reflexions de futur, pensant en els condicionants de l'edifici en l'eficàcia del treball de les cuidadores. Caldrà pensar-hi ...

- pel que fa a la qualitat del menjar, la Residència està molt condicionada pel contracte amb l'empresa que té subcontractat el servei amb el Consorci Sanitari del Maresme, i que fa difícil adaptar menus a les necessitats dels residents. Tot i això, el Director intenta buscar fórmules per millorar la qualitat, fins i tot amb petits augments de costos permesos en el contracte marc.

Va quedar pendent el tema dels horaris ("socialment acceptats"), que hauríem de consensuar en el proper Consell de Participació

- pel que fa a les visites del metge, el Director enten i comparteix la nostra demanda de fa anys, i mirarà d'aconseguir que el metge no es limiti a les visites dels divendres, i tingui una presència personal dos o tres dies a la setmana;

- vàrem insistir en la promoció del voluntariat. La nostra Associació pot fer de paraigües formal pen enquadrar els voluntaris, però cal definir responsabilitats i organitzar la campanya. Els serveis de l'Ajuntament ens poden ajudar, la Montse Roura coordinarà els treballs a la Residència, comptem amb el suoport de la Dra. Nieto, responsable del tema al CSdM, i, per la nostra part, el Zoilo farà el què legalment calgui.

- ens va ensenyar el projecte de nota informativa que adjuntarà mensualment a la factura;

- vàrem convenir en seguir fent reunions mensuals amb ell, en un dia fix (per exemple, els primers dimarts de cada mes)