l'ARFA


Podeu descarregar els Estatuts recollits en aquest petit quadernet de divulgació de l'ARFA: [ aquí ]

Volem enfortir i millorar la nostra implicació personal en les activitats quotidianes d'assistència i cura, tant individuals com colectives.

Volem compartir les nostres vivències, experiències, i seguir les problemàtiques socials, mèdiques, terapèutiques i legals dels residents.

Volem participar en les activitats de la residència i en la programació d’activitats complementaries de lleure o de serveis.

Volem elaborar entre tots propostes i actuacions per millorar del funcionament general de la residencia.

Per fer-ho ben fet,
necessitem associar-nos, sumar voluntats,
promoure una cooperació més eficaç i efectiva entre nosaltres,
guanyar presència, visibilitat i credibilitat davant els responsables,
i poder cooperar amb altres associacions i institucions.

Volem fer-ho establint maneres de fer clares, senzilles i rigoroses,
que garanteixin la representativitat i la qualitat de les nostres accions i propostes ...En el futur proper, ens poden ser molt útils les eines i guies que publica la FaPaC, federació que agrupa les AMPAs. Mireu-les [ aquí ]


Els propers passos: un primer esborrany de possible Pla pel 2016 (ara ja actualitzat ...):