dilluns, 7 d’agost del 2017

Resum de la reunió de la Junta
31 de juliol del 2017

Punts Tractats:
  1. La participació al Consell de Participació de centres: Residència i Centre de dia Sant Josep CSdM. El primer Consell es celebrarà el proper dia 21 de setembre: el Pep proposa una presentació de l’evolució de la nostra associació fins el moment, i del procés de gestació del Consell. El Pep accedeix a ser el representant de l’Arfa en aquesta reunió. ( i li agraïm molt !!!) També es considerà important presentar tots aquells punts que no estan resolts com ara el tema de les ràtios, les llambordes etc. En farem un llistat . La Toñi s’encarregarà de conèixer quins seran els residents que participaran al Consell amb la finalitat de que les places vacants quedin cobertes pels familiars
  2. Es comenta la dificultat per a gestionar el tema del voluntariat via consorci...... s’hauria d’intentar captar-ne més. Pensem que podríem fer una presentació inicial el dia que presentem la nostra associació a l’Estand de la residencia el dia de L’agrupació de Residencies de Gen Gran que es realitzarà a la rambla.
  3. Es proposa també realitzar un fulletó informatiu per presentar a l’Estan. El Pep ens prepararà un disseny.
  4. Consell Municipal de Benestar Social : La Lea confirma que l’ARFA està inscrita al Registre Municipal d’Entitats registrada al consell Municipal i s’espera resposta a la sol·licitud de fer part del d’estar registrats al Consell Municipal de Benestar Social
  5. Ràtios: La Lea esta pendent de posar-se en contacte amb la Sra. Cristina Reyes, que és la inspectora de residencies de la generalitat que recentment va realitzar la inspecció a la Residencia, per tal de tractar el tema de la deficiència d’hores de cobertura assistencial actuals.
  6. Pel que fa al tema del menjar malgrat a la darrera reunió es va comentar amb la Pepa alguns temes relacionats no s’ha detectat cap canvi. Sembla que l’horari de la dietista per tenir una reunió amb nosaltres es inamovible. L’Anna es posarà en contacte amb la Inés per tal que programi una reunió amb la dietista el dia que resulti més convenient per a tothom
  7. Queden per una mica mes endavant dues propostes: Reprendre aconseguir una possible subvenció col·laboració de Caixabanc i explorar possibilitats de cooperació una tasca més de tipus comunitari amb la Sra. Montserrat Vilalta, directora de l'Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa del TecnoCampus, Universitari de Mataró qui es va oferir a col·laborar d’alguna forma amb la nostra associació.
  8. Finalment es comenta la qualitat de la tasca realitzada per la terapeuta ocupacional Montse Roure i pensem que com associació li farem arribar la nostra satisfacció i felicitació.
  9. Es proposa disposar d’un tauló (de suro per exemple) que podria estar situat a l’entrada al tros de la paret que hi ha entre l’obridor de la porta i la manega dels incendis . La mida ideal seria d’uns 50 cm x 50cm.

S’acaba la reunió sense fixar una data per a la propera de reunió.